Menu

Zmiany zasad kwarantanny

5 listopada 2020 - AKTUALNOŚCI, UWAGA!, ARCHIWUM, KORONAWIRUS

Od dnia 3 listopada 2020r. obowiązują nowe przepisy dotyczące kwarantanny na mocy opublikowanego w poniedziałkowy wieczór rozporządzenia. Zgodnie z nim ten, kto mieszka z osobą zakażoną koronawirusem ma obowiązek poddać się automatycznej kwarantannie.

Osoba współzamieszkująca z osobą zakażoną nie ma obowiązku czekać na telefon z sanepidu. Obowiązkiem takiej osoby jest poddać się kwarantannie automatycznie. Momentem jej rozpoczęcia jest informacja o dodatnim wyniku testu u domownika. Wynika to z Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 listopada 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii. Artykuł 4a danego rozporządzenia stanowi:

„Osoba prowadząca wspólne gospodarstwo domowe z osobą, u której stwierdzono zakażenie wirusem SARS-CoV-2 lub z nią zamieszkująca, od dnia uzyskania przez osobę, u której stwierdzono zakażenie wirusem SARS-CoV-2, pozytywnego wyniku testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2, jest obowiązana poddać się kwarantannie trwającej do upływu 7 dni od dnia zakończenia izolacji osoby, z którą prowadzi wspólne gospodarstwo domowe lub zamieszkuje. Decyzji organu inspekcji sanitarnej nie wydaje się”.

Współdomownicy zakażeni COVID-19 automatycznie trafiają na kwarantannę i nie mogą wychodzić z domu.

Rozporządzenie znajdziesz tutaj.

Skip to content