Straż Miejska w Pruszkowie, reprezentowana przez Komendanta Straży Miejskiej, ogłasza zakończenie postępowania w związku z ogłoszeniem z dnia 07 listopada 2022r. postępowania o zamówienie publiczne, o wartości nieprzekraczającej równowartości 130.000 zł., którego przedmiotem był: „zakup paliw do samochodów Straży Miejskiej w Pruszkowie„. Termin składania ofert minął dnia 21.11.2022r. o godzinie 12:00.  [...] Czytaj więcej...