Menu

PODSTAWOWE INFORMACJE

Obowiązki ustawowe
Strażnik miejski wykonując swoje czynności zobowiązany jest do stosowania się do art. 27 ustawy o strażach gminnych (miejskich). Do obowiązków strażnika [...]
Uprawnienia ustawowe
Strażnik miejski wykonuje swoje czynności na podstawie art. 12 ustawy o strażach gminnych (miejskich). 1. Strażnik wykonując zadania, o których mowa w art. [...]
Środki przymusu
Strażnik może stosować środki przymusu bezpośredniego wobec osób uniemożliwiających wykonywanie przez niego zadań określonych w ustawie o strażach [...]
Podstawy prawne
Dz.U. 1997 nr 123 poz. 779 Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych.   Dz.U. 1998 nr 112 poz. 713 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 [...]
Znak identyfikacyjny, legitymacja
WZÓR ZNAKU IDENTYFIKACYJNEGO FUNKCJONARIUSZA STRAŻY MIEJSKIEJ WZÓR LEGITYMACJI SŁUŻBOWEJ FUNKCJONARIUSZA STRAŻY MIEJSKIEJ
Dystynkcje
WZORY DYSTYNKCJI   1. Komendant Straży 2. Zastępca komendanta Straży   3. Naczelnik oddziału/wydziału 4. Zastępca naczelnika oddziału/wydziału 5. [...]
Skip to content