Menu

Zanieczyszczenie powietrza, działania i kontrole w październiku i listopadzie br.

11 grudnia 2020 - AKTUALNOŚCI, DZIELNICOWI - EKO, ARCHIWUM

Segregacja odpadów, odpowiednie ich gromadzenie i palenie w piecach właściwych materiałów przyczynia się do poprawy stanu naszego środowiska. Strażnicy Miejscy posiadają odpowiednie upoważnienia, które dają możliwość przeprowadzenia kontroli pod kątem palenia materiałami zabronionymi w piecach.

Piec domowy nie jest przeznaczony do spalania odpadów !

Nie możemy wrzucać do pieca m.in.:

– plastikowych pojemników i butelek po napojach,
– zużytych opon,
– przedmiotów z tworzyw sztucznych,
– elementów drewnianych pokrytych lakierem lub farbą,
– opakowań po rozpuszczalnikach czy środkach ochrony roślin,
– opakowań po farbach i lakierach,
– foliowych toreb.

Wydobywające się z kominów zanieczyszczenia są szkodliwe dla ludzi i środowiska. Pyły unoszące się z dymem powodują choroby. Drobiny zanieczyszczeń osiadając w płucach utrudniają wymianę gazową podczas oddychania. Skutki zdrowotne, to nie jedyne efekty niskiej emisji, która powstaje na skutek wydobywających się substancji z indywidualnych palenisk domowych, lokalnych kotłowni oraz transportu samochodowego. Zanieczyszczenia pochodzące z niskiej emisji przyczyniają się do pogorszenia stanu otaczającej nas zieleni, zakwaszania oraz skażenia metalami ciężkimi wód, gleb oraz roślinności.

Na stanowisko dyżurnego Straży Miejskiej w Pruszkowie w październiku i listopadzie br. wpłynęło łącznie 67 zgłoszeń dotyczących dużego zadymienia okolicy, czarnego dymu kominów oraz nieprzyjemnego zapachu przypominającego palone plastiki i tworzywa sztuczne. W tym okresie przeprowadzonych zostało 14 sprawdzeń instalacji grzewczych oraz wykonano 94 kontrole urządzeniem pomiarowym „przenośnym analizatorem pyłu zawieszonego” tzw. pyłomierzem, wykorzystywanym do badań stężeń zanieczyszczeń powierza pyłem zawieszonym PM 10 i PM 2,5. Zastosowane zostały środki oddziaływania wychowawczego w postaci 3 pouczeń oraz mandatu karnego, w związku z naruszeniem art. 191 ustawy o odpadach.

Ponadto na terenie Miasta Pruszków przeprowadzone pomiary przez funkcjonariuszy Referatu Dzielnicowych i Zespołu Eko, jak dotąd odbyły się w następujących terminach oraz miejscach, co podyktowane było naszą inicjatywą bądź prośbą mieszkańców o przeprowadzenie kontroli w gospodarstwach domowych z których kominów pojawił się niepokojący dym.

WYNIKI POMIARÓW KONTROLNYCH

POMIARY (pobierz plik pdf)

Wszelkie podjęte przez funkcjonariuszy działania w ramach codziennych służb patrolowych związane z kontrolami jakości powietrza oraz kontrolami urządzeń grzewczych wykonywane są w trosce o środowisko, w którym mieszkamy my, nasze rodziny oraz sąsiedzi!

 

SKALA JAKOŚCI POWIETRZA (źródło Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie)

Poziom jakości powietrza PM 10 [µm/m3} PM 2,5 [µm/m3]
Bardzo dobry 0 – 20 0 – 12
Dobry 21 – 60 13 – 36
Umiarkowany 61 – 100 37 – 60
Dostateczny 101 – 140 61 – 84
Zły 140 – 200   85 – 120
Bardzo zły >200 >120

 

 

Skip to content