Menu

Zanieczyszczenie powietrza, działania i kontrole w październiku br.

7 listopada 2019 - AKTUALNOŚCI, DZIELNICOWI - EKO, ARCHIWUM

Sezon grzewczy trwa w pełni. Do stanowiska dyżurnego pruszkowskiej Straży Miejskiej w ciągu doby napływa od kilku do kilkunastu zgłoszeń mieszkańców, dotyczących dużego zadymienia z kominów prywatnych nieruchomości.

Przypominamy, że domowy piec nie jest przeznaczony do spalania odpadów. Palić w nim można opał dozwolony, np. czyste drewno, węgiel, koks, miał, groszek ekologiczny. Nie wolno spalać żadnych odpadów, a w szczególności: plastikowych butelek, lakierowanego i malowanego drewna, odpadów z gumy, przedmiotów z tworzyw sztucznych, plastikowych toreb z polietylenu itp.

Za spalanie odpadów w przydomowych piecach grozi grzywna w postępowaniu mandatowym w wysokości do 500 zł. lub skierowanie wniosku o ukaranie przez sąd.

Strażnicy miejscy prowadzą kontrolę z upoważnienia Prezydenta Miasta Pruszkowa. Na terenie nieruchomości prywatnych, kontrole mogą być prowadzone od godz. 6 do 22. Tam, gdzie prowadzona jest działalność gospodarcza, kontrola może być przeprowadzona przez całą dobę.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami osoba, która udaremnia lub utrudnia wykonanie kontroli paleniska, popełnia przestępstwo zagrożone karą do 3 lat pozbawienia wolności.

Na stanowisko dyżurnego Straży Miejskiej w Pruszkowie w miesiącu październiku wpłynęły łącznie 52 zgłoszenia dotyczące dużego zadymienia okolicy, czarnego dymu z kominów oraz nieprzyjemnego zapachu przypominającego palone plastiki i tworzywa sztuczne.

W tym okresie przeprowadzonych zostało 13 sprawdzeń instalacji grzewczych oraz wykonano 24 kontrole urządzeniem pomiarowym „przenośnym analizatorem pyłu zawieszonego” tzw. pyłomierzem, wykorzystywanym do badań stężeń zanieczyszczeń powierza pyłem zawieszonym PM 10 i PM 2,5. Zastosowane zostały środki oddziaływania wychowawczego   w postaci 6 pouczeń w związku z naruszeniem art. 191 ustawy o odpadach.

Na terenie Miasta Pruszków przeprowadzone pomiary przez funkcjonariuszy Referatu Dzielnicowych i Zespołu Eko, odbyły się w następujących terminach oraz miejscach, co podyktowane było naszą inicjatywą bądź prośbą mieszkańców o przeprowadzenie kontroli w gospodarstwach domowych z których kominów pojawił się niepokojący dym.

WYNIKI POMIARÓW KONTROLNYCH

 

Data Godz. Ulica/

nr posesji

Wynik pomiaru

PM 10 µm/m3

Wynik pomiaru

PM 2,5 µm/m3

Temperatura/ °C
19.10.2019 8:36 Zimna 80 78 +11,5
19.10.2019 9:42 Andrzeja 54 53 +14
19.10.2019 12:11 Chmielna 47 47 +17,5
19.10.2019 13:05 Trojdena 44 44 +18,5
20.10.2019 11:30 Gordziałkowskiego 26 25 +20
20.10.2019 11:56 Gomulińskiego 29 25 +20,5
20.10.2019 12:25 Sobieskiego 23 22 +22
20.10.2019 13:31 Ks. Józefa 17 17 +23
22.10.2019 10:00 Zimna 116 108 +14,5
22.10.2019 14:35 Wojciecha 117 107 +20,5
22.10.2019 18:05 Bagnista 156 140 +16,5
26.10.2019 10:20 Zimna 79 76 +16
26.10.2019 15:00 Komorowska 66 63 +20
26.10.2019 16:10 Traktowa 79 75 +19,5
26.10.2019 17:00 Zamiejska 95 94 +16,5
28.10.2019 22:01 Zimna 36 36 +8
29.10.2019 9:55 Trójkątna 36 36 +8,5
29.10.2019 10:40 Chmielna 27 27 +8,5
29.10.2019 16:25 Tuwima 51 51 +8,5
29.10.2019 17:55 Sygietyńskiej 81 80 +8
30.10.2019 8:15 Lipowa 83 82 +1,5
30.10.2019 9:05 Wojska Polskiego 86 86 +3
30.10.2019 14:00 Południowa 18 12 +8,5
30.10.2019 14:15 Działkowa 15 12 +9

 

Wszelkie podjęte przez funkcjonariuszy działania w ramach codziennych służb patrolowych związane z kontrolami jakości powietrza oraz kontrolami urządzeń grzewczych wykonywane są w trosce o środowisko, w którym mieszkamy my, nasze rodziny oraz sąsiedzi!

 

SKALA JAKOŚCI POWIETRZA (źródło Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie)

Poziom jakości powietrza PM 10 [µm/m3} PM 2,5 [µm/m3]
Bardzo dobry 0 – 20 0 – 12
Dobry 21 – 60 13 – 36
Umiarkowany 61 – 100 37 – 60
Dostateczny 101 – 140 61 – 84
Zły 140 – 200   85 – 120
Bardzo zły >200              >120

 

 

Skip to content