Menu

Zanieczyszczenie powietrza, działania i kontrole w listopad, grudzień br.

23 grudnia 2019 - DZIELNICOWI - EKO, ARCHIWUM, AKTUALNOŚCI

Sezon grzewczy trwa w pełni. Do stanowiska dyżurnego pruszkowskiej Straży Miejskiej w ciągu doby napływa od kilku do kilkunastu zgłoszeń mieszkańców, dotyczących dużego zadymienia z kominów prywatnych nieruchomości.

Przypominamy, że domowy piec nie jest przeznaczony do spalania odpadów. Palić w nim można opał dozwolony, np. czyste drewno, węgiel, koks, miał, groszek ekologiczny. Nie wolno spalać żadnych odpadów, a w szczególności: plastikowych butelek, lakierowanego i malowanego drewna, odpadów z gumy, przedmiotów z tworzyw sztucznych, plastikowych toreb z polietylenu itp.

Za spalanie odpadów w przydomowych piecach grozi grzywna w postępowaniu mandatowym w wysokości do 500 zł. lub skierowanie wniosku o ukaranie przez sąd.

Strażnicy miejscy prowadzą kontrolę z upoważnienia Prezydenta Miasta Pruszkowa. Na terenie nieruchomości prywatnych, kontrole mogą być prowadzone od godz. 6 do 22. Tam, gdzie prowadzona jest działalność gospodarcza, kontrola może być przeprowadzona przez całą dobę.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami osoba, która udaremnia lub utrudnia wykonanie kontroli paleniska, popełnia przestępstwo zagrożone karą do 3 lat pozbawienia wolności.

Na stanowisko dyżurnego Straży Miejskiej w Pruszkowie w dniach od 01.11.2019 r. do dnia 23.12.2019 r. wpłynęły łącznie 103 zgłoszenia dotyczące dużego zadymienia okolicy, czarnego dymu z kominów oraz nieprzyjemnego zapachu przypominającego palone plastiki i tworzywa sztuczne.

W tym okresie przeprowadzonych zostało 53 sprawdzeń instalacji grzewczych oraz wykonano 87 kontroli urządzeniem pomiarowym „przenośnym analizatorem pyłu zawieszonego” tzw. pyłomierzem, wykorzystywanym do badań stężeń zanieczyszczeń powierza pyłem zawieszonym  PM 10 i PM 2,5. Zastosowane zostały środki oddziaływania wychowawczego   w postaci 3 pouczeń oraz 3 grzywien mandatowych w związku z naruszeniem art. 191 ustawy o odpadach. Ponadto w jednym przypadku sprawa została skierowana do Sądu Rejonowego w Pruszkowie.

Na terenie Miasta Pruszków przeprowadzone pomiary przez funkcjonariuszy Referatu Dzielnicowych i Zespołu Eko, odbyły się w następujących terminach oraz miejscach, co podyktowane było naszą inicjatywą bądź prośbą mieszkańców o przeprowadzenie kontroli w gospodarstwach domowych, z których kominów pojawił się niepokojący dym.

 

WYNIKI POMIARÓW KONTROLNYCH

pomiary  (pobierz plik pdf)

Wszelkie podjęte przez funkcjonariuszy działania w ramach codziennych służb patrolowych związane z kontrolami jakości powietrza oraz kontrolami urządzeń grzewczych wykonywane są w trosce o środowisko, w którym mieszkamy my, nasze rodziny oraz sąsiedzi!

 

SKALA JAKOŚCI POWIETRZA (źródło Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie)

Poziom jakości powietrza PM 10 [µm/m3} PM 2,5 [µm/m3]
Bardzo dobry 0 – 20 0 – 12
Dobry 21 – 60 13 – 36
Umiarkowany 61 – 100 37 – 60
Dostateczny 101 – 140 61 – 84
Zły 140 – 200   85 – 120
Bardzo zły >200              >120

 

 

Skip to content