Menu

Zamówienie publiczne na dostawę samochodu służbowego

1 marca 2023 - AKTUALNOŚCI, ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

Straż Miejska w Pruszkowie

reprezentowana przez:

Komendanta Straży Miejskiej

ogłasza

rozpoczęcie w dniu 01 marca 2023r. postępowania o zamówienie publiczne SM.2131.2.2023

udzielane jest w trybie podstawowym, na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

którego przedmiotem jest:

Dostawa jednej sztuki samochodu 5-cio osobowego + 2 osoby, specjalnego w wersji oznakowanej,

przystosowanej do potrzeb Straży Miejskiej w Pruszkowie. Pojazd fabrycznie nowy, wyprodukowany w 2023 roku.

Termin składania ofert: do dnia 14.03.2023r. do godziny 10:00

Termin otwarcia ofert: w dniu 14.03.2023r. o godzinie 12:00

 

Postępowanie jest prowadzone na platformie e-Zamówienia

Link do ogłoszenia:

Ogłoszenie 2023/BZP 00116657/01 z dnia 1 marca 2023

SWZ z załacznikami (do pobrania ok.670KB):

Przetarg – SWZ z zalacznikami.zip

Skip to content