Menu

ZAKUP PALIW DO POJAZDÓW SŁUŻBOWYCH STRAŻY MIEJSKIEJ W PRUSZKOWIE

5 marca 2018 - ARCHIWUM

Straż Miejska W Pruszkowie

reprezentowana przez:

Komendanta Straży Miejskiej

ogłasza

postępowanie o zamówienie publiczne

o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro

którego przedmiotem jest:

zakup paliw do samochodów Straży Miejskiej w Pruszkowie

Do pobrania: (plik w formacie pdf.) :

OGŁOSZENIE

FORMULARZ OFERTOWY

ODPOWIEDZI NA ZADANE PYTANIA

Skip to content