Menu

ZAKUP PALIW DO POJAZDÓW SŁUŻBOWYCH STRAŻY MIEJSKIEJ W PRUSZKOWIE

12 marca 2019 - AKTUALNOŚCI, ARCHIWUM

Straż Miejska w Pruszkowie
reprezentowana przez:
Komendanta Straży Miejskiej

ogłasza

postępowanie o zamówienie publiczne
o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro
którego przedmiotem jest:

zakup paliw do samochodów Straży Miejskiej w Pruszkowie

 

Do pobrania: (plik w formacie pdf.)

WYNIK POSTĘPOWANIA

OGŁOSZENIE POSTĘPOWANIA

FORMULARZ OFERTOWY

ZAPYTANIE CENOWE

Skip to content