Menu

ZAKOŃCZENIE AKCJI „BEZPIECZNE WAKACJE 2021”

16 września 2021 - AKTUALNOŚCI, PROFILAKTYKA, ARCHIWUM

Wakacje 2021 roku są już zakończone. Przez całą przerwę wakacyjną, funkcjonariusze Referatu Profilaktyki w Pruszkowie prowadzili bardzo intensywne zajęcia związane z szeroko rozumianym bezpieczeństwem i ekologią. Zajęcia były realizowane w placówkach organizujących letni wypoczynek dzieci i młodzieży w ramach akcji „Lato w mieście 2021”.

Warsztaty były prowadzone z  trzech podstawowych zakresów tematycznych.

Pierwszym były zagadnienia związane z typowymi zagrożeniami okresu wakacyjnego, czyli postępowanie w przypadku wystąpienia upałów zagrażających życiu i zdrowiu, zapoznano uczestników z zasadami bezpiecznej kąpieli w zbiornikach wodnych, omówiono zagadnienia dotyczące spotkania z agresywnym psem, zabłądzenia w obcym mieście, lesie lub innej okolicy. Zaprezentowano zasady postępowania podczas wyładowań atmosferycznych.

Kolejnym głównym tematem zajęć były kwestie związane z szeroko rozumianą ekologią, czyli sortowanie śmieci, utylizowanie zużytych baterii, żarówek i opakowań plastikowych. Duże wrażenie na dzieciach zrobiło porównanie okresów rozkładu odpadów plastikowych, szklanych, metalowych i innych.

Jednak największą atrakcją były zajęcia z Ruchu Drogowego. Uczniowie nie mogli się wręcz doczekać wyjścia na specjalnie w tym celu rozstawione Mobilne Miasteczko Ruchu Drogowego. Na terenie Miasteczka uczestnicy zapoznawali się z podstawowymi zasadami, które obowiązują w Ruchu Drogowym. Mobilne Miasteczko Ruchu Drogowego wyposażone jest w podstawową infrastrukturę symulującą realne elementy każdej drogi, czyli rondo, skrzyżowanie, przejścia dla pieszych, sygnalizację świetlną, oraz odpowiednie oznakowanie. Uczestnicy zapoznawali się z najróżniejszymi sytuacjami, które mogą wystąpić w Ruchu Drogowym, nabierali odpowiednich nawyków związanych z przestrzeganiem przepisów, radzili sobie w trakcie sytuacji , które były zdarzeniami o charakterze losowym. Nad przebiegiem zajęć oraz bezpieczeństwem uczestników czuwali Funkcjonariusze Straży Miejskiej w Pruszkowie.

Największą nagrodą dla funkcjonariuszy realizujących zajęcia były uśmiechnięte buzie dzieci oraz ich  opinie, że „sporo się nauczyli w trakcie tych najfajniejszych zajęć w trakcie wakacji”.

Podczas wakacji przeprowadzono ogółem 40 zajęć z zakresu tematyki zagrożeń wakacyjnych, ekologii i bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym. W warsztatach wzięło udział 1803 uczestników akcji „Lato w mieście 2021”. Mobilne Miasteczko Ruchu Drogowego zostało rozstawione 13 razy.

Wakacje już zakończone. Jednak funkcjonariusze Referatu Profilaktyki nie przerywają zajęć edukacyjnych, które tym razem realizowane będą w pruszkowskich placówkach oświatowo – wychowawczych. Podstawowymi zagadnieniami będą kwestie związane z profilaktyką uzależnień, bezpieczeństwem podczas korzystania z sieci teleinformatycznej, edukacją prawną nieletnich, edukacją do bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym a także szeroko rozumianymi bezpiecznymi zachowaniami.

Bardzo dziękujemy uczniom i wychowawcom za wspólną zabawę i naukę. Życzymy wielu sukcesów w trakcie roku szkolnego.Do zobaczenia w szkole !

 

Skip to content