Menu

Zajęcia z Mobilnym Symulatorem Zagrożeń Pożarowych

20 maja 2022 - PROFILAKTYKA, ARCHIWUM, AKTUALNOŚCI

W dniu 28 kwietna b.r. w Centrum Kultury i Sportu w Pruszkowie, odbyło się uroczyste przekazanie symulatora zagrożeń pożarowych sfinansowanego przez Fundację Drogi Mazowsza. Symulatorem dysponuje Straż Miejska w Pruszkowie. Od tamtej pory lekcje bezpieczeństwa przeciwpożarowego przy wykorzystaniu symulatora odbywają się w pruszkowskich placówkach oświatowo – wychowawczych.

W trakcie zajęć, które prowadzone są wspólnie przez funkcjonariuszy Pruszkowskiej Straży Miejskiej i funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej, uczniowie zapoznają się z przyczynami powstawania pożarów, zagrożeniami wywoływanymi przez tlenek węgla, koniecznością utrzymania porządku na drogach ewakuacyjnych itd. Wszelkie zagrożenia w sposób bardzo obrazowy prezentowane były na wspomnianym narzędziu – czyli symulatorze zagrożeń pożarowych.

Uczniowie klas 0-3 z wypiekami na twarzach obserwowali symulowane pożary poszczególnych pomieszczeń na pierwszej części symulatora, którym jest dom mieszkalny, oraz na drugim module prezentującym przyczyny i skutki pożarów lasu. W trakcie zajęć przy module „las”, uczniowie zapoznawali się również z typowymi zagrożeniami charakterystycznymi dla okresu wakacyjnego, takimi, jak kąpiele z miejscach niestrzeżonych, rozpalanie ognisk w miejscach niedozwolonych, czy zagrożenia związane z bezpieczeństwem ruchu drogowego. Podjęcie tych zagadnień umożliwia moduł symulatora pożaru lasu. W trakcie warsztatów wspólnie z funkcjonariuszami, uczniowie analizowali przyczyny pożarów i poznawali metody zapobiegania tego typu zdarzeniom.

Zajęcia zostały przeprowadzone w Szkole Podstawowej nr 10 oraz w przedszkolu nr 16 przy ul. Pływackiej w Pruszkowie. W trakcie 16 lekcji przeprowadzono warsztaty dla 392 dzieci.

W następnej kolejności zajęcia będą prowadzone w pozostałych pruszkowskich placówkach oświatowych dla dzieci klas 0-3. Po wakacjach z zagrożeniami pożarowymi zostaną zapoznani uczniowie klas starszych.

Lekcje prowadzone prze użyciu pozyskanego narzędzia długo pozostaną w pamięci dzieci i z całą pewnością przyczynią się do podnoszenia świadomości zagrożeń pożarowych wśród uczniów pruszkowskich szkół.

Więcej informacji na temat Mobilnego Symulatora Zagrożeń Pożarowych – www.mlabs.pl

Skip to content