Menu

ZAJĘCIA PROFILAKTYCZNE W PIERWSZYM PÓŁROCZU 2021 ROKU

1 lipca 2021 - AKTUALNOŚCI, PROFILAKTYKA, ARCHIWUM

Podczas pierwszego półrocza 2021 roku, funkcjonariusze Referatu Profilaktyki Straży Miejskiej w Pruszkowie przeprowadzili szereg zajęć wśród uczniów pruszkowskich szkół z zakresu szeroko rozumianej profilaktyki bezpieczeństwa. Zajęcia prowadzone były w trybie zdalnym, a także, w trakcie stopniowego znoszenia obostrzeń związanych z pandemią COVID 19, również w trybie tradycyjnym.

Tematyka zajęć została dobrana do najczęściej występujących zagrożeń oraz dostosowana do właściwych poziomów edukacyjnych. Głównym tematem poruszanym w trakcie warsztatów były zagadnienia dotyczące bezpieczeństwa w sieci teleinformatycznej, takie jak patotreści, cyberprzemoc, prywatność w internecie, oraz bezpieczne zachowania, bezpieczeństwo w Ruchu Drogowym, odpowiedzialność prawna osób nieletnich i wiele innych.

W trakcie pierwszego półrocza 2021 roku przeprowadzono ogółem 367 godzin lekcyjnych zajęć, z czego 260 godzin zrealizowanych zostało w trybie on-line. W zajęciach udział wzięło 7840 uczniów, z czego 5591 w trybie zdalnym.

Wychodząc naprzeciw zapotrzebowaniu, w miesiącu maju 2021, w Szkole Podstawowej nr 10, przeprowadzono zajęcia dla rodziców, których tematem były najnowsze zagrożenia internetowe dzieci i młodzieży. Omówiono między innymi takie zagadnienia jak: fonoholizm, patostreamy, cyberprzemoc, seksting, grooming i szereg innych. Rodzice zostali zapoznani z metodami rozpoznawania oraz minimalizacji zaistniałych zagrożeń.

Podczas zajęć wszyscy uczestnicy mieli przekazane informacje na temat instytucji pomocowych oraz możliwości kontaktu z nimi. Otrzymali również informację, aby w przypadku potrzeby udzielenia pomocy, wsparcia, porady, lub zwykłej rozmowy, kontaktowali się za pomocą poczty elektronicznej ze specjalistami z Referatu Profilaktyki Straży Miejskiej w Pruszkowie. W okresie pierwszego półrocza b.r. kilkoro uczniów pruszkowskich szkół skorzystało z tej formy kontaktu, prosząc o radę w trudnych dla nich sprawach związanych z bezpieczeństwem w sieci teleinformatycznej.

Mimo rozpoczynających się wakacji, funkcjonariusze Referatu Profilaktyki będą w dalszym ciągu prowadzili zajęcia z uczestnikami akcji „Lato w mieście 2021”. Głównymi zagadnieniami poruszanymi podczas spotkań z dziećmi będą tematy związane z zagrożeniami charakterystycznymi dla okresu wakacyjnego, ekologią, oraz zajęcia z bezpieczeństwa Ruchu Drogowego prowadzone na rozstawionym specjalnie w tym celu Mobilnym Miasteczku Ruchu Drogowego.
Wszystkim dzieciom i rodzicom życzymy wspaniałych i bezpiecznych wakacji.

Skip to content