Menu

XXV ROCZNICA POWOŁANIA PRUSZKOWSKIEJ STRAŻY MIEJSKIEJ

1 września 2017 - AKTUALNOŚCI, ARCHIWUM

Samorząd Miejski I Kadencji Uchwałą Rady Miejskiej z dnia 29 kwietnia 1999 r. , a Zarządzeniem 7 / 92 z dnia 1 sierpnia 1992 r. Prezydenta Miasta oraz statutu zatwierdzonego przez MSW – została utworzona Straż Miejska w Pruszkowie . Po okresie organizacji, specjalistycznym szkoleniu KSP Iwiczna , Komendzie Rejonowej Policji, Pogotowiu Ratunkowym , wewnątrzzakładowym , osiągając wysoki stopień wyszkolenia w grudniu 1992 r. 29 funkcjonariuszy Straży Miejskiej wyszło na ulice miasta . Realizując oczekiwania społeczności lokalnej ,działali na bardzo lakonicznych i nieprecyzyjnych umocowaniach prawnych / Ustawa o Policji z dnia 1 kwietnia 1990 r. /. To już tylko historia…

W dniu wczorajszym 31 sierpnia 2017r., z okazji ogólnopolskiego „Święta Straży Miejskich/Gminnych” oraz 25 rocznicę powołania Straży Miejskiej w Pruszkowie. Uroczystości rozpoczęły się mszą świętą, odprawioną w kościele pw. św. Kazimierza w intencji pruszkowskiej Straży Miejskiej. Następnie, miała miejsce uroczysta odprawa służbowa w Spółdzielczym Domu Kultury przy ulicy Hubala.

Złożenie meldunku przez Komendanta Straży Miejskiej w Pruszkowie Prezydentowi Miasta, ślubowanie aplikanta nowo przyjętego do służby w naszych szeregach, awanse, pochwały i wyróżnienia dla strażników miejskich, którzy w sposób szczególny wyróżnili się swoją pracą, to główne punkty uroczystej odprawy.

Podczas uroczystej odprawy, mieliśmy zaszczyt gościć przedstawicieli władz samorządowych (miasta i powiatu oraz województwa), Rady Miejskiej m. Pruszkowa, służb mundurowych, urzędów, instytucji oraz firm i organizacji, na co dzień współpracujących z naszą jednostką.

Wśród życzeń satysfakcji z wykonywanej pracy, składanych przez przedstawicieli instytucji firm, przybyłych na uroczystość Gości, wszystkim strażnikom i pracownikom jednostki, nie zabrakło także podkreślenia roli, jaką pełni ta formacja oraz wagi codziennej pracy na rzecz poprawy bezpieczeństwa w naszym mieście, a także docenienia dobrej współpracy w tym zakresie z innymi służbami oraz instytucjami z terenu miasta.

Przemawiający, podkreślali także trud strażników podczas codziennej służby na rzecz społeczności lokalnej. Pan Vice Starosta Pruszkowski, Pan Prezydent m. Pruszkowa, jak i Komendanci Powiatowi Policji oraz Straży Gminnych i Miejskich naszego powiatu w swoich życzeniach dla strażników życzyli nam i sobie takiej współpracy, jak dotychczasowa.

Komendant Straży Miejskiej w swoich podziękowaniach, podkreślał pomoc służb Policji, Państwowej i Ochotniczej Straży Pożarnej, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz wielu innych podmiotów w realizacji naszych codziennych zadań.

Na zakończenie odprawy, uroczystości zostały uświetnione występem Państwowego Zespołu Ludowego Pieśni i Tańca Mazowsze im. Tadeusza Sygietyńskiego.

Wszystkim, serdecznie dziękujemy za pomoc w organizacji i przeprowadzeniu uroczystej odprawy służbowej, a znamienitym gościom za przybycie i wszystkie serdeczności przekazane w życzeniach.

Skip to content