Menu

Wyposażenie

24 sierpnia 2018 - DZIAŁALNOŚĆ

Na stan osobowy Straży Miejskiej w Pruszkowie składa się:

– 30 umundurowanych funkcjonariuszy + Komendant,
–  3 pracowników cywilnych.

Jednostka dysponuje pojazdami:

–  3 samochody służbowe – oznakowane „STRAŻ MIEJSKA” – uprzywilejowane w ruchu,
–  2 samochody służbowe – oznakowane „STRAŻ MIEJSKA”,
–  1 samochód służbowy – oznakowany „PATROL SZKOLNY”,
–  4 rowery patrolowe.

Stanowisko dyżurne wyposażone jest:

– w łączność bezprzewodową w paśmie o dobrej słyszalności,
– w 2 linie telefoniczne-całodobowe z faksem + linia alarmowa 986,
– w połączenia bezpośrednie – sztywne łącze z Komendą Powiatową Policji,
– w bezpośrednie połączenia ze służbami dyżurnymi Miasta: Pogotowie Ratunkowe, Państwowa Powiatowa Straż Pożarna, Powiatowym i Wojewódzkim  Sztabem Kryzysowym,
– w bezpośrednie połączenia z innymi służbami instytucjami odpowiedzialnymi za zabezpieczenia i usuwanie awarii, a także z administracjami nieruchomości odpowiedzialnymi za ład i porządek na terenie Miasta,
– w aparaty cyfrowe do prowadzenia dokumentacji zdarzeń i prowadzonych czynności służbowych,
– w kamerę VHS do dokumentacji zdarzeń i prowadzonych czynności służbowych,
– w komputery i inne urządzenia komputerowe do wykorzystania w służbie,
– w inne środki biurowo-techniczne, niezbędne w służbie całodobowej.

Stanowisko dyżurne jak i sama jednostka w miarę pozyskiwanych środków, na bieżąco jest doposażane w najnowsze środki techniczne i inne do poprawy bezpieczeństwa i toku pełnionej służby.

Skip to content