Menu

Wynik zamówienia na dostawę paliwa 2022

23 listopada 2022 - AKTUALNOŚCI, ARCHIWUM, ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

Straż Miejska w Pruszkowie

reprezentowana przez:

Komendanta Straży Miejskiej

ogłasza

zakończenie postępowania o zamówienie publiczne:

ogłoszenie z dnia 07 listopada 2022 roku

o wartości nieprzekraczającej równowartości 130.000 zł.

którego przedmiotem jest:

„zakup paliw do samochodów Straży Miejskiej w Pruszkowie“

 

Do pobrania (plik pdf):

WYNIK POSTĘPOWANIA

Skip to content