Menu

WYNIK POSTĘPOWANIA W SPRAWIE O ZAMÓWIENIE PUBLICZNE

23 sierpnia 2019 - AKTUALNOŚCI, ARCHIWUM, ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

Straż Miejska w Pruszkowie

reprezentowana przez:

Komendanta Straży Miejskiej

ogłasza

zakończenie postępowania o zamówienie publiczne

ogłoszenie z dnia 12 lipca 2019 roku

o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro

którego przedmiotem jest:

usunięcie pojazdu w trybie art. 50a ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych
i Administracji z dnia 22 czerwca 2011 r. w sprawie usuwania pojazdów pozostawionych bez tablic rejestracyjnych lub których stan wskazuje na to,
że nie są używane.

 

Do pobrania (plik pdf):

WYNIK POSTĘPOWANIA

Skip to content