Menu

WYNIK POSTĘPOWANIA W SPRAWIE O ZAMÓWIENIE PUBLICZNE – HOLOWANIE POJAZDÓW

22 stycznia 2024 - AKTUALNOŚCI, ARCHIWUM, ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

Straż Miejska w Pruszkowie

reprezentowana przez:

Komendanta Straży Miejskiej

ogłasza

zakończenie postępowania o zamówienie publiczne

ogłoszenie z dnia 11 stycznia 2024 roku

o wartości nieprzekraczającej równowartości 130.000 PLN

którego przedmiotem jest:

„usunięcie pojazdu w trybie art. 50a ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych
i Administracji z dnia 22 czerwca 2011 r. w sprawie usuwania pojazdów pozostawionych bez tablic rejestracyjnych lub których stan wskazuje na to,
że nie są używane.„

Termin składania ofert upłynął w dniu 22.01.2024r. o godzinie 12:00

 

 

Do pobrania (plik pdf):

WYNIK POSTĘPOWANIA

Skip to content