Menu

WYNIK POSTĘPOWANIA W SPRAWIE O ZAMÓWIENIE PUBLICZNE

29 marca 2021 - AKTUALNOŚCI, ARCHIWUM, ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

Straż Miejska w Pruszkowie

reprezentowana przez:

Komendanta Straży Miejskiej

ogłasza

zakończenie postępowania o zamówienie publiczne

ogłoszenie z dnia 18 marca 2021 roku

o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro

którego przedmiotem jest:

„dostawa 1 samochodu 5 osobowego typu kombi, o napędzie hybrydowym w wersji oznakowanej, przystosowanej do potrzeb Straży Miejskiej w Pruszkowie„

 

Do pobrania (plik pdf):

WYNIK POSTĘPOWANIA

Skip to content