Menu

WYŁĄCZENIA MAGISTRALI WODOCIĄGOWEJ

8 lipca 2013 - ARCHIWUM, AKTUALNOŚCI

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji m. st. Warszawy poinformowało dyżurnego pruszkowskiej Straży Miejskiej o pracach modernizacyjnych magistrali wodociągowej zasilającej rejon Pruszkowa i okolic oraz o wiążącym się z tym bardzo poważnym obniżeniu ciśnienia wody bądź jej braku, przy maksymalnych rozbiorach w budynkach mieszkalnych i biurowcach oraz w budynkach użyteczności publicznej na terenie miasta Pruszkowa.

w dniach: 09 lipca od godz. 21.00 do 10 lipca 2013r. do godz. 07.00

 

W/w wyłączenie spowodowane jest awarią na magistrali wodociągowej w Alejach Jerozolimskich przy ul. Włodarzewskiej w Warszawie.
Wszystkich mieszkańców prosimy o korzystanie z ujęć głębinowych oraz ujęć wody oligoceńskiej.

Dodatkowo Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Pruszkowie, załączy awaryjne zasilanie wody: stacja uzdatniania wody „Parkowa”, ujęcie Żbików, Hydrofornia „Śródmieście”, „Hydrofornia Ostoja II”.

Dodatkowe informacje na stronie internetowej www.mpwik.com.pl

Skip to content