Menu

Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2020

27 czerwca 2020 - ARCHIWUM, AKTUALNOŚCI, UWAGA!

Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2020 to dla pruszkowskiej Straży Miejskiej czas wzmożonej pracy i dodatkowych zadań doraźnych. Jak przy każdych wyborach strażnicy wykonują swoje codzienne zadania ze szczególnym zwróceniem uwagi w tym kierunku. Od dnia dzisiejszego (26/27.06.br.), od godziny 24:00, patrole interwencyjne oraz dyżurni monitoringu miasta czuwać będą miedzy innymi nad nad przestrzeganiem ciszy wyborczej oraz bezpieczeństwa lokali wyborczych. W dniu samych wyborów (28.06.br.) działania skupią się nad zapewnieniem bezpieczeństwa i spokoju ich przebiegu przy stałej współpracy z przewodniczącymi komisji wyborczych oraz urzędnikami wyborczymi.

PRZYPOMINAMY:

W czasie trwania ciszy wyborczej zabronione są wszelkie wystąpienia polityczne, manifestacje, audycje radiowe i telewizyjne z udziałem kandydatów, publikacje na ich temat, rozdawanie ulotek czy naklejanie plakatów. Za naruszenie ciszy wyborczej uważa się też wszelkie dynamiczne nośniki reklamy politycznej. Zabroniona jest także agitacja w lokalu wyborczym oraz na terenie budynku, w którym on się znajduje. Mogą tam wisieć tylko te plakaty reklamujące partie polityczne, które zostały umieszczone przed ciszą. Za jej naruszenie grozi kara grzywny do 5 tys. złotych. Natomiast, za publikowanie w tym czasie wyników przedwyborczych badań opinii publicznej dotyczących przewidywanych zachowań wyborczych lub przewidywanych wyników wyborów oraz za ogłaszanie wyników sondaży przeprowadzanych w dniu głosowania grozi kara grzywny od 500 tys. do 1 mln zł.

Kodeks Wyborczy – Państwowa Komisja Wyborcza

Informacje wyborcze – Pruszków

W dniu wyborów w niedzielę 28 czerwca 2020 roku, osoby niepełnosprawne mogą skorzystać z bezpłatnego transportu do lokali wyborczych. W celu umówienia, prosimy o kontakt z Panem Pawłem Mańko pod numerem telefonu 601 243 299.

28 czerwca 2020 r. – wszystkie lokale wyborcze w gminie będą czynne dla głosujących w godz. 7.00-21.00.

Kluczowe wytyczne MZ i GIS w sprawie reżimu sanitarnego podczas wyborów prezydenckich.

1. Podczas przebywania w lokalu wyborczym wszyscy wyborcy powinni zachować 2-metrowy odstęp od innych osób przebywających w lokalu.
2. Obowiązku zakrywania ust i nosa nie stosuje się w przypadku wyborcy, który nie może zakrywać ust lub nosa z powodu stanu zdrowia. Okazanie orzeczenia lub zaświadczenia w tym zakresie nie jest wymagane.
3. Przy wejściu do lokalu zostaną umieszczone w widocznym miejscu płyny do dezynfekcji rąk.
4. Dopuszczalne jest delegowanie osoby, która będzie stała przy dyspenserze ze środkiem do dezynfekcji i zalecała każdemu wyborcy możliwość skorzystania z dezynfekcji.
5. Rekomenduje się zapewnienie środka do dezynfekcji przeznaczonego szczególnie do dezynfekcji przedmiotów używanych podczas głosowania takich jak np. długopisy, ścianka urny z wpustem.
6. W lokalu wyborczym może przebywać w tym samym czasie nie więcej niż 1 osoba na 4 m2.
7. Na prośbę członka obwodowej komisji wyborczej należy odsłonić twarz, by można było zidentyfikować wyborcę.
8. Zaleca się, aby drzwi do sali, gdzie odbywa się głosowanie oraz inne drzwi do pomieszczeń, po których poruszają się wyborcy, były otwarte w miarę możliwości tak, aby nie trzeba było ich dotykać.

Zaleca się ponadto:

Lista obwodowych komisji znajduje się pod linkiem.

 

Skip to content