Menu

WEEKENDOWE POCZYNANIA po alkoholu

28 kwietnia 2014 - ARCHIWUM, AKTUALNOŚCI, MONITORING

Jesteśmy otwarci na zgłaszane nam problemy i reagujemy… Weekendowe działania strażników miejskich, skierowane przeciwko grupom zakłócającym porządek publiczny, spożywającym alkohol w miejscach zakazanych prawem przynoszą efekty w postaci zmniejszenia ilości w tych miejscach zdarzeń. Pracę patroli interwencyjnych wspierają dyżurni obsługujący system monitoringu miejskiego.

W miniony weekend strażnicy miejscy oprócz stałych działań i realizacji zgłoszeń wpływających do dyżurnego jednostki, prowadzili czynności kontrolne pod względem najbardziej uciążliwych dla mieszkańców naruszeń prawa. W tym także miejsc wskazywanych przez nich samych: Czarna Droga PKP, dworzec kolejowy wraz z peronami, parki i skwery miejskie, tereny osiedla Staszica A i B, osiedle Bolesława Prusa. Szczegółowa kontrola oraz obserwacja miejsc nielegalnego spożywania alkoholu, zakłóceń porządku publicznego i występujących zagrożeń z tym związanych, przyniosła wymierne efekty. Kilkadziesiąt pouczeń osób w stosunku, co do których była podejmowana interwencja, odniosła pożądany skutek zachowania zgodnego z prawem. W stosunku do pozostałych osób, funkcjonariusze musieli zastosować bardziej radykalne środki w postaci mandatów karnych. W sumie strażnicy miejscy wypisali ich dwadzieścia 25 sztuk na łączną kwotę prawie 4.500,00 zł.

Zapewniamy, że nasze działania będą prowadzone systematycznie oraz mamy nadzieję, że będą one odzwierciedleniem oczekiwań mieszkańców naszego miasta. Sprawcy zachowań niezgodnych z prawem mogą się liczyć z zdecydowaną reakcji patroli na wszelkie naruszenia i stanowczość w podejmowanych czynności.

Mając na uwadze powyższe, zwracamy się do wszystkich o przekazywanie do stanowiska dyżurnego naszej jednostki informacji i zgłoszeń zachowań niezgodnych z prawem pod bezpłatny numer telefonu alarmowego:

Skip to content