Od 1 sierpnia 2022 roku wprowadzona zostanie czasowa organizacja ruchu w związku z rozbudową drogi powiatowej ul. Sienkiewicza, budowa nowego odcinka ul. Sienkiewicza wraz z rozbudową ul. Miry Zimińskiej Sygietyńskiej oraz ul. Parkowej w Pruszkowie.

Wyłączona z ruchu jezdni będzie ul. Sienkiewicza na docinku od ul. Ołówkowej do ronda przy galerii handlowej.

Projekt czasowej zmiany organizacji ruchu

Projekt czasowej zmiany organizacji ruchu