Menu

Strażnicy z profilaktyką dla seniorów

10 kwietnia 2019 - AKTUALNOŚCI, PROFILAKTYKA, ARCHIWUM

Strażnicy miejscy z Referatu Profilaktyki działają nie tylko na polu pracy z dziećmi i młodzieżą naszego miasta. Zajęcia i materiały edukacyjne dostosowywane są do grup wiekowych, a omawiane zagrożenia dostosowywane do aktualnych zagrożeń i zapotrzebowań. W miesiącu kwietniu br. w sali Ośrodka Kultury Chrześcijańskiej przy ul. 3 Maja strażnicy przeprowadzili prelekcję pod tytułem „Bezpieczeństwo seniorów w realu i w wirtualu”. Na zajęciach poruszano tematykę zagrożeń związanych z przestępstwami na szkodę osób starszych. Omówiono specyfikę oszustw i wyłudzeń metodą na tzw. wnuczka, policjanta, pracownika socjalnego, hydraulika, gazownika itp.

Zwrócono również uwagę uczestnikom zajęć na problemy związane z podpisywaniem umów na niekorzystnych warunkach lub za rzeczy czy usługi, które nie zostaną nigdy zrealizowane. Przedstawiono także zagrożenia związane z używaniem sieci teleinformatycznej. Przedstawiono najnowsze przejawy cyberprzestępczości takie jak: stalking, phishing, pharming. Po wykładach wyświetlono filmy obrazujące omawiane zagrożenia.

Skip to content