Menu

Strażnicy poprowadzą zajęcia profilaktyczne online

26 listopada 2020 - AKTUALNOŚCI, PROFILAKTYKA, ARCHIWUM, KORONAWIRUS

Okres pandemii jest czasem, kiedy wszyscy dłużej przesiadujemy przed monitorem komputera. Praca zdalna, zakupy, kontakty międzyludzkie, rozrywka i kultura – to wszystko ze względów bezpieczeństwa przeniosło się do Sieci. Problem ten dotyczy zwłaszcza najmłodszych użytkowników internetu. Tryb nauki, który został przyjęty na okres pandemii powoduje, że nasi uczniowie szczególnie długo są zalogowani do najprzeróżniejszych aplikacji, komunikatorów lub portali o charakterze społecznościowym.

Nie powinno być więc zaskoczeniem, że długie korzystanie i internetu może spowodować wiele zagrożeń dla dzieci i młodzieży związanych między innymi z: nawiązywaniem ryzykownych kontaktów z osobami obcymi, cyberprzemocą, groomingiem, sekstingiem czy naruszeniami prywatności dziecka. Dziecko długo korzystające z zasobów internetu, może stracić czujność, co w konsekwencji może doprowadzić do zawierania ryzykownych znajomości, ujawnienia danych, natknięcia się w sieci na treści nieodpowiednie dla dziecka, takie jak pornografia, skrajna przemoc itp.

Dlatego mając na uwadze wszelkie zagrożenia wynikające z długiego korzystania z internetu przez dzieci i młodzież, Straż Miejska w Pruszkowie, wychodząc naprzeciw zapotrzebowaniu zgłaszanemu w Zespole d/s monitorowania sytuacji w placówkach oświatowych, działającym przy Prezydencie Miasta Pruszkowa, przygotowała szereg warsztatów dla uczniów pruszkowskich szkół, które będą prowadzone z wykorzystaniem technologii on-line.

Zajęcia w pierwszej kolejności, będą adresowane do uczniów wszystkich klas szkół podstawowych. Tematyka zajęć będzie obejmowała następujące zagadnienia:
– „Akademia Bezpiecznego Człowieka”, czyli zagadnienia dotyczące szeroko rozumianych zagrożeń w sieci, tj. profilaktyka cyberprzemocy, zagrożenia związane z groomingiem, sekstingiem, naruszeniami prywatności w sieci.
– „Bezpieczne zachowania” – czyli wyrabianie w dzieciach zasady ograniczonego zaufania wobec osoby obcej, która może nawiązać kontakt z dzieckiem
– „Odpowiedzialność prawna nieletnich”, czyli zajęcia informujące młodzież powyżej 13 roku życia o zasadach odpowiedzialności osób nieletnich w przypadku naruszeń przez nich obowiązujących norm prawnych.
– „Fonoholizm”, czyli profilaktyka związana z zagadnieniem zbyt długiego korzystania ze smartfona, ale też i z innych urządzeń typu ekranowego.
– Inne tematy dostosowane na bieżąco i wynikające z zapotrzebowania konkretnej placówki oświatowo- wychowawczej, w tym zagadnienia związane z bezpieczeństwem w ruchu drogowym i właściwym korzystaniem z aktywnych przejść dla pieszych.

W trakcie zajęć, uczestnicy zostaną zapoznani z konkretnymi zagrożeniami, a także zostaną wypracowane metody związane z reagowaniem na ujawnione zdarzenia.
Poszczególne tematy zostały dostosowane do możliwości konkretnych grup wiekowych dzieci i młodzieży. Zajęcia w trybie on-line będą prowadzone przez cały okres nauki zdalnej, później planowany jest powrót do tradycyjnych form warsztatów.

Z uwagi na fakt, że powyższe zajęcia będą prowadzone przez funkcjonariuszy Referatu Profilaktyki Straży Miejskiej w Pruszkowie, którzy posiadają odpowiednie kompetencje, oraz bardzo duże doświadczenie w przedmiotowej tematyce, w przyszłości planowane są zajęcia dla uczniów szkół ponadpodstawowych, ale także zajęcia doskonalące dla nauczycieli oraz spotkania z rodzicami, w trakcie których zostaną przedstawione najnowsze zagrożenia związane z korzystaniem przez dzieci i młodzież z technologii cyfrowych.

Skip to content