Menu

ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO – „BEZPIECZNA DROGA DO SZKOŁY”

25 sierpnia 2017 - PROFILAKTYKA, ARCHIWUM, AKTUALNOŚCI

Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży uczęszczających do pruszkowskich szkół jest jednym z priorytetowych zadań Straży Miejskiej w Pruszkowie. Coroczne działania, przygotowujące pracę funkcjonariuszy Referatu ds. Profilaktyki naszej jednostki, zaczynają się jeszcze w czasie przerwy wakacyjnej dla uczniów szkół aby w dniu rozpoczęcia roku szkolnego, mogli bezpiecznie dotrzeć do swoich placówek. W ostatnich dniach funkcjonariusze pruszkowskiej Straży Miejskiej skoncentrowali się w na kontrolach prawidłowości oznakowania i stanu infrastruktury technicznej znajdującej się w rejonach pruszkowskich placówek szkolno-wychowawczych.

Celem przeprowadzonych kontroli jest zapewnienie dzieciom i młodzieży bezpiecznego dojścia do szkół. Podczas kontroli nie stwierdzono rażących nieprawidłowości lub usterek, które w znaczący sposób zagrażałyby uczniom udającym się na zajęcia szkolne.

Przy kilku skontrolowanych szkołach stwierdzono wytarcie pasów przejść dla pieszych wynikające ze zwykłego użytkowania jezdni. Wszystkie stwierdzone nieprawidłowości zostały przekazane do właściwych zarządców dróg w celu niezwłocznego ich usunięcia.

Jednak kontrole stanu bezpieczeństwa przy szkołach są tylko drobnym wycinkiem zadań, które pruszkowska Straż Miejska realizuje dla bezpieczeństwa uczniów naszych szkół. W dniach od 04 do 15 września rozpoczyna się coroczna akcja „Bezpieczna droga do szkoły”, w trakcie której funkcjonariusze Straży Miejskiej, będą pełnili służbę w rejonach szkół, nadzorując bezpieczne dojście dzieci i młodzieży do miejsc nauki. W celu utrwalenia wśród dzieci zasad bezpiecznego poruszania się po drodze, przechodzenia przez jezdnię i innych podstawowych przepisów bezpieczeństwa ruchu drogowego, funkcjonariusze Referatu Profilaktyki przeprowadzą szereg zajęć lekcyjnych, w trakcie których poruszona zostanie wymieniona problematyka.

Jednocześnie zwracamy z prośbą do wszystkich mieszkańców Pruszkowa, aby w przypadku zauważenia w rejonach szkół jakichkolwiek nieprawidłowości mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo dzieci i młodzieży, niezwłocznie informowali o tym fakcie Stanowisko Dowodzenia Straży Miejskiej w Pruszkowie tel 986. Wszelkie uwagi przekazane zostaną do właściwych zarządców określonego terenu w celu usunięcia nieprawidłowości.

Wszystkim uczniom życzymy sukcesów w nauce, nauczycielom satysfakcji z wykonywanej pracy natomiast rodzicom radości z osiągnięć ich pociech.

Skip to content