Menu

REALIZACJA ZAJĘĆ PROFILAKTYCZNYCH W TRYBIE ON-LINE

22 grudnia 2020 - ARCHIWUM, KORONAWIRUS, AKTUALNOŚCI, PROFILAKTYKA

Biorąc pod uwagę wszelkie zagrożenia wynikające z długotrwałego korzystania z internetu przez dzieci i młodzież, funkcjonariusze Referatu Profilaktyki Straży Miejskiej w Pruszkowie poprowadzili w miesiącu grudniu zajęcia w trybie on-line. Zajęcia zostały zrealizowane w odpowiedzi na zapotrzebowanie zgłoszone w Zespole d/s monitorowania sytuacji w placówkach oświatowych, działającym przy Prezydencie Miasta Pruszkowa. W zajęciach uczestniczyli uczniowie wszystkich roczników pruszkowskich szkół podstawowych. Tematyka zajęć obejmowała następujące zagadnienia:

„ Akademia Bezpiecznego Człowieka”, w trakcie zajęć funkcjonariusze położyli nacisk na szeroko rozumiane zagrożenia w sieci, a zwłaszcza: cyberprzemoc, zagrożenia związane z groomingiem, sekstingiem oraz naruszeniem prywatności w internecie.

„ Bezpieczne zachowania”, celem zajęć było wyrabianie zasady ograniczonego zaufania wobec osób obcych w świecie realnym , jak też i w sieci.

„Fonoholizm”, czyli zagrożenia dotyczące zbyt długiego korzystania z smartfona oraz innych urządzeń typu ekranowego.

„Odpowiedzialność prawna nieletnich”, w tym przypadku młodzież powyżej 13 roku życia była informowana o zasadach odpowiedzialności nieletnich w przypadku naruszeń obowiązujących norm prawnych.

Młodzież aktywnie brała udział w zajęciach. Padało wiele pytań związanych z omawianymi tematami. Uczestnicy mogli zapoznać się z wieloma przykładami popełnianych błędów w trakcie korzystania z internetu oraz wypracowywali proste, lecz skuteczne narzędzia mające na celu zminimalizowanie zagrożeń.

W 57 godzinach lekcyjnych przeprowadzonych w trybie zdalnym przez funkcjonariuszy Profilaktyki Straży Miejskiej w Pruszkowie wzięło udział 1039 uczniów.

W związku z dużym zainteresowaniem uczniów i nauczycieli kolejnymi tematami zajęć, dalsze lekcje będą prowadzone po feriach zimowych w trybie uzależnionym od aktualnej sytuacji epidemicznej w kraju.

Funkcjonariusze Straży Miejskiej w Pruszkowie życzą wszystkim uczniom i nauczycielom jak najszybszego powrotu do szkół oraz szczęśliwych i przede wszystkim zdrowych Świąt Bożego narodzenia, a także szczęśliwego Nowego Roku.

Referat ds. Profilaktyki

Skip to content