Menu

PRZYPOMINAMY O ZAKAZIE SPALANIA ODPADÓW W DOMOWYCH PALENISKACH

23 lutego 2018 - ARCHIWUM

Przed nami prognozowane są znaczne spadki temperatury, co wiąże się z większym wykorzystaniem systemów grzewczych w domostwach. Wraz z tym następuje pogorszenie jakości powietrza, którym oddychamy. W znaczniej mierze odpowiada za to tzw. niska emisja czyli emisja, pochodząca ze spalania paliw stałych w piecach i kominkach.Nadmierne zadymienie podchodzi często ze spalania węgla niskiej jakości, ale niejednokrotnie również ze spalania śmieci w paleniskach domowych. Podczas palenia w piecach elementów takich jak np. stare meble, ramy okienne do atmosfery dostają się liczne zanieczyszczenia, których oddziaływanie na zdrowie i życie ludzi jak też na środowisko naturalne jest bardzo szkodliwe.

Do stanowiska dyżurnego pruszkowskiej Straży Miejskiej w ciągu doby napływa od kilku do kilkunastu zgłoszeń mieszkańców, dotyczących dużego zadymienia z kominów prywatnych nieruchomości. Strażnicy, reagują na każde wezwanie, dokonując potwierdzenia zgłoszenia, a w przypadkach podejrzenia o spalanie odpadów kontroli palenisk i magazynowanego opału. Prosimy o zgłaszanie takich przypadków pod bezpłatny numer telefonu „986” lub 227586649 przez 24 h. Wspólne działania, mają szansę na przyczynienie się do zmniejszenia zanieczyszczeń powietrza.

Przypominamy, że domowy piec nie jest przeznaczony do spalania odpadów. Palić w nim można opał dozwolony, np. czyste drewno, węgiel, koks, miał, groszek ekologiczny. Nie wolno spalać żadnych odpadów, a w szczególności powyżej wymienionych.

Za spalanie odpadów w przydomowych piecach grozi grzywna w postępowaniu mandatowym w wysokości do 500 zł. lub skierowanie wniosku o ukaranie przez sąd, gdzie kara może osiągnąć wymiar 5000 zł.

Strażnicy miejscy prowadzą kontrolę z upoważnienia Prezydenta Miasta Pruszkowa. Na terenie nieruchomości prywatnych, kontrole mogą być prowadzone od godz. 6 do 22. Tam, gdzie prowadzona jest działalność gospodarcza, kontrola może być przeprowadzona przez całą dobę.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami osoba, która udaremnia lub utrudnia wykonanie kontroli paleniska, popełnia przestępstwo zagrożone karą do 3 lat pozbawienia wolności.

Jednocześnie informujemy Mieszkańców, że trwa procedura zakupu urządzeń mobilnych do pomiaru stanu powietrza przez funkcjonariuszy Referatu Dzielnicowych Straży Miejskiej, które pomogą we wskazaniu źródeł zanieczyszczeń atmosfery poprzez spalanie śmieci.

Na terenie województwa mazowieckiego badaniem i oceną jakości powietrza zajmuje się Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska. Aktualny poziom zanieczyszczeń można sprawdzić w Systemie Oceny Jakości Powietrza

Skip to content