Menu

Profilaktyka w liczbach – styczeń 2023 roku

14 lutego 2023 - PROFILAKTYKA, ARCHIWUM

Pierwszy miesiąc 2023 roku upłynął funkcjonariuszom Referatu Profilaktyki Straży Miejskiej w Pruszkowie pod znakiem bardzo licznych zajęć profilaktycznych prowadzonych w pruszkowskich placówkach szkolno-wychowawczych. Głównym tematem zajęć realizowanych w ubiegłym miesiącu były zagrożenia pożarowe. Warsztaty realizowano przy wykorzystaniu mobilnego symulatora zagrożeń pożarowych dla uczniów w Szkołach Podstawowych nr 8, nr 9 oraz dla dzieci w Przedszkolu Miejskim nr 9.

W ramach współpracy w zajęciach udział wzięli funkcjonariusze Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Pruszkowie. Olbrzymie doświadczenie zawodowe i wiedza praktyczna strażaków stanowiły jeden z najważniejszych elementów prowadzonych lekcji. W trakcie warsztatów dzieci zapoznały się z podstawowymi przyczynami powstawania pożarów w domu. Dowiedziały się o zagrożeniu jakie wywołuje tlenek węgla, a także poznały zasady zapobiegania pożarom i ewakuacji z zagrożonych pomieszczeń. Z informacji otrzymanych od rodziców dzieci biorących udział w warsztatach wynika, że zajęcia przy wykorzystaniu symulatora zrobiły ogromne wrażenie i z całą pewnością pozostaną w pamięci najmłodszych pruszkowiaków przyczyniając się do podniesienia bezpieczeństwa ppoż.

W trakcie 62 godzin warsztatów z wykorzystaniem symulatora pożarowego udział wzięło ponad 1200 uczniów szkół podstawowych i wychowanków przedszkoli. W najbliższych miesiącach planowane jest przeprowadzenie zajęć z tego tematu w kolejnych placówkach

Innym zagadnieniem realizowanym przez funkcjonariuszy Referatu Profilaktyki Straży Miejskiej w Pruszkowie, były zajęcia z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej dla kadry nauczycielskiej Szkoły Podstawowej nr 10 i Przedszkola Miejskiego nr 8. Warsztaty przy wykorzystaniu fantomów,prowadzone były przez uprawnionego funkcjonariusza. W trakcie 6 zajęć przeszkolono 84 nauczycieli. Na zakończenie szkoleń uczestnicy otrzymali stosowne świadectwa poświadczające nabyte umiejętności.

Oprócz zajęć opisanych powyżej, zrealizowano jeszcze inne tematy związane z szeroko rozumianą profilaktyką zagrożeń, tj.: „Stop cyberprzemocy”, „Bezpieczne zachowania”, „Odpowiedzialność prawna nieletnich”, oraz program profilaktyki narkotykowej pod nazwą „Narkotyki – nigdy nie wiesz, co bierzesz”

Ogółem, trakcie 104 godzin zajęć przeprowadzonych w 10 pruszkowskich placówkach szkolno-wychowawczych udział wzięło 2020 osób.

Ponadto funkcjonariusze Referatu Profilaktyki w dniu 29 stycznia wzięli aktywny udział w akcji związanej 31 Finałem Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Oprócz zabezpieczenia sztabów WOŚP na terenie Pruszkowa i pomocy w przewiezieniu uzbieranych pieniędzy ze Sztabów do banku, funkcjonariusze popierając tą szlachetną akcję przygotowali 4 zestawy do licytacji. Wszystkie zestawy zostały wylicytowane za ogólną kwotę ponad 1500 zł. Bardzo się cieszymy, że mogliśmy wesprzeć akcję organizowaną przez WOŚP

Przed nami kolejne miesiące, w trakcie których zajęcia związane z szeroko rozumianą profilaktyką bezpieczeństwa będą prowadzone w kolejnych placówkach szkolno – wychowawczych.

Piotr Deputowski

REFERAT PROFILAKTYKI
Straży Miejskiej w Pruszkowie

Skip to content