Menu

Profilaktyka w liczbach – luty, marzec, kwiecień 2023 roku.

6 maja 2023 - AKTUALNOŚCI, PROFILAKTYKA, ARCHIWUM

To dla funkcjonariuszy Referatu Profilaktyki Straży Miejskiej w Pruszkowie kolejne miesiące intensywnych zajęć profilaktycznych prowadzonych w pruszkowskich placówkach szkolno-wychowawczych, w których uczestniczyło ok. 5 600 osób.

W związku z nasilonymi w tym czasie aktami przemocy wśród nieletnich podjęto działania w zakresie profilaktyki agresji i przemocy rówieśniczej w szkole. Uczestnikami zajęć byli uczniowie szkół LO im. T. Zana, LO im. T. Kościuszki i uczniowie klas starszych szkół podstawowych. Główną tematyką prowadzonych zajęć była tematyka: cyberprzemoc i prywatność w sieci; profilaktyka agresji; odpowiedzialność prawna osób nieletnich; zagrożenia w sieci; bezpieczny internet, w których to uczestniczyło 2 014 uczniów.

Wśród najmłodszych uczniów, we wszystkich szkołach podstawowych Naszego Miasta rozpoczęto wspólnie z przedstawicielem fundacji Drogi Mazowsza Akcję „Agatka”. Akcja prewencyjna, uświadamiająca, która jest następstwem tragicznego wypadku drogowego uczennicy jednej ze szkół w Naszym mieście. W dotychczasowych 29 godzinnych zajęciach udział wzięło 591 uczniów najmłodszych klas szkół podstawowych. Dalszą kontynuację wspólnie z dyrektorami szkół zaplanowano w miesiącu maj br.

Zajęcia przy wykorzystaniu Mobilnego Symulatora Zagrożeń Pożarowych przeprowadzono dla 2717 uczniów w trakcie 129 godzin lekcyjnych.Dziękujemy funkcjonariuszom Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Pruszkowie za udział we wspólnych zajęciach. Obecność i fachowa wiedza strażaków w znaczący sposób przyczyniły się do podniesienia wartości merytorycznej i atrakcyjności zajęć.

Innym zagadnieniem realizowanym przez uprawnionego funkcjonariusza Referatu Profilaktyki Straży Miejskiej w Pruszkowie, były zajęcia z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej dla kadry nauczycielskiej. W warsztatach przy wykorzystaniu fantomów uczestniczyło i zostało przeszkolonych: 11 osób ze żłobka nr 1; 21 osób z przedszkola nr 1; 27 osób z szkoły podstawowej nr 5, 14 osób ze szkoły podstawowej nr 8 oraz 24 osoby ze szkoły podstawowej nr 10. Na zakończenie wszyscy uczestnicy otrzymali stosowne świadectwa poświadczające nabyte umiejętności.

Nie zapomnieliśmy o Naszych seniorach. Tematyką spotkań były prezentowane zagrożenia charakterystyczne dla seniorów, takie jak: wyłudzenia, kradzieże, oszustwa na tzw. „wnuczka” oraz bezpieczeństwo pożarowe przy wykorzystaniu Mobilnego Symulatora Zagrożeń Pożarowych. W spotkaniach udział wzięły 104 osoby.

Skip to content