Menu

Profilaktyka bezpieczeństwa w czasie pandemii

16 kwietnia 2021 - AKTUALNOŚCI, PROFILAKTYKA, ARCHIWUM, KORONAWIRUS

Mimo panującej pandemii, funkcjonariusze Referatu Profilaktyki Straży Miejskiej w Pruszkowie prowadzą  warsztaty z zakresu szeroko rozumianej profilaktyki bezpieczeństwa. Zajęcia adresowane są do uczniów pruszkowskich placówek oświatowo – wychowawczych, a także do seniorów.

W trakcie pierwszego kwartału 2021 roku, przy wykorzystaniu technik nauczania zdalnego, przeprowadzono zajęcia dla 3460 uczniów pruszkowskich szkół. Ponadto w marcu, podczas okresu nauki stacjonarnej realizowanej dla klas I – III, przeprowadzono warsztaty w szkołach dla 1016 uczniów najmłodszych roczników.

Ogółem, podczas pierwszego kwartału 2021 roku, w trakcie 218 godzin lekcyjnych w zajęciach uczestniczyło 4476 uczniów.

Tematyką zajęć była podstawowa edukacja prawna młodzieży, profilaktyka bezpiecznych zachowań, zagrożenia dotyczące nadużywania urządzeń typu ekranowego, oraz szeroko rozumiana edukacja do bezpieczeństwa w internecie.

Zajęcia w trybie zdalnym będą realizowane do czasu zakończenia pandemii w trakcie godzin wychowawczych.

Funkcjonariusze pruszkowskiej Straży Miejskiej nie zapominają również o naszych seniorach. We współpracy z Pruszkowską Telewizją Kablową, przygotowano cykl programów telewizyjnych, gdzie omówione zostały zagrożenia typowe dla osób starszych. W trakcie  programów zrealizowanych pod ogólnym tytułem „Miasto -senior”, poruszone zostały takie zagadnienia jak: kradzieże na tzw. „wnuczka”, „przedstawiciela handlowego”, „policjanta” itp, a także oszustwa podczas pokazów i prezentacji, w trakcie których oferowane są różnego rodzaju produkty lub usługi po rzekomo okazyjnych cenach. Po każdym z programów  wyświetlony został film edukacyjny pt. „Akademia bezpiecznego człowieka”, który został  przygotowany przez Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” , oraz  sfinansowany przez Fundusz Sprawiedliwości.

Z uwagi na duże zainteresowanie poruszanymi zagadnieniami, w najbliższych miesiącach planowane są realizacje kolejnych programów, których tematem przewodnim będzie bezpieczeństwo naszych seniorów.

Skip to content