Menu

PROBLEMY MIESZKAŃCÓW związane z ruchem samochodów ciężarowych na terenie miasta.

16 kwietnia 2014 - ARCHIWUM, AKTUALNOŚCI

Zakres problemów zgłaszanych przez mieszkańców naszego miasta jest bardzo szeroki. Obejmuje on wiele aspektów ustawowej działalności naszej jednostki. Jednym z nich jest uciążliwość dużego nasilenia ruchu samochodów ciężarowych i popełnianych przez kierowców wykroczeń z tym związanych. Dotyczą one głównie terenów dzielnicy Gąsin i Żbików, gdzie swoje siedziby mają duże firmy transportowe, magazyny i składy celne. Nieprawidłowości w tym zakresie, tj. zakłócanie ciszy nocnej, naruszenie zakazów zatrzymania pojazdów w miejscach innych niż wyznaczone, zaśmiecania terenów przez kierowców, nie stosowanie się do oznakowania pionowego i poziomego, występują także w innych rejonach Pruszkowa.

Ograniczenia ruchu w godzinach nocnych oraz w soboty i niedziele poprzez organizację ruchu wyznaczoną znakami zakazującymi wjazd na ul. Działkową (główna droga dojazdowa od strony Grodziska Maz.) samochodów ciężarowych tzw. TIRów, budowa parkingu dla tych samochodów, okazują się niewystarczające. Powoduje to wzrastającą liczbę zgłoszeń i próśb mieszkańców o stanowczą reakcję z naszej strony w celu wyeliminowania naruszeń w przepisach ruchu drogowego.

W związku z powyższym patrole naszej jednostki w służbach dobowych oprócz realizacji codziennych interwencji zostają zadaniowane do wzmożonej kontroli w tym zakresie. W wyniku tych działań kontrole prowadzone są przez patrole interwencyjne naszej jednostki samodzielnie w zakresie posiadanych uprawnień do kontroli ruchu drogowego oraz przy współpracy z policjantami Wydziału Ruchu Drogowego i Wydziału Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Pruszkowie, które wspierają nas w zakresie kontroli wychodzącej poza zakres uprawnień funkcjonariuszy straży miejskiej.

Wykonując czynności kontrolne na ulicach Pruszkowa z uwzględnieniem lokalizacji zgłaszanych przez mieszkańców, tj. ulic Działkowa, Błońska, Przejazdowa, Groblowa i Traktowa (w I kwartale br.) przeprowadzono 578 kontroli samodzielnych oraz w patrolach mieszanych na terenie miasta. W wyniku tych działań (wyniki dotyczące działań własnych) w stosunku do kierowców samochodów ciężarowych, naruszających przepisy o zatrzymaniu i postoju na terenie zabudowanym zastosowano sankcje karne: 22 pouczenia, 33 mandaty karne, 12 wezwań do stawiennictwa. Ponadto funkcjonariusze Sekcji Wykroczeń prowadzą 6 postępowań w tych sprawach, zmierzających do ukarania sprawców wykroczeń przez sąd.

Zapewniamy, że oprócz akcji kontrolnych skierowanych przeciwko kierowcom tzw. TIRów, naruszającym przepisy ruchu drogowego, inne rejony miasta oraz kierowcy samochodów osobowych nie pozostają bez kontroli. W pozostałych rejonach całego Pruszkowa w porównywalnym okresie czasu, strażnicy miejscy przeprowadzili 345 czynności kontrolnych. Ponadto realizujemy w służbach dobowych pozostałe nasze ustawowe zadania, ze szczególnym uwzględnieniem i analizą zagrożeń, codziennie wpływających do naszej jednostki zgłoszeń, próśb i informacji.

Mamy nadzieję, że nasze wspólne działania z władzami miasta oraz współpraca z policjantami znacznie zmniejszą ilość naruszeń przez kierowców przepisów Ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz pozytywnie wpłyną na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Skip to content