Menu

POPOŁUDNIOWO – WIECZORNE WYBRYKI na terenie stacji i peronu PKP Pruszków

11 lutego 2014 - AKTUALNOŚCI, MONITORING, ARCHIWUM

W związku z licznymi skargami mieszkańców-pasażerów na zachowania grup młodzieży w rejonie stacji PKP Pruszków, dyżurni studia monitoringu miejskiego objęli ten rejon szczególnym nadzorem podczas minionego weekendu.

W wyniku obserwacji, ujawniono i podjęto interwencję w stosunku do dwóch grup, poważnie naruszających ład i porządek publiczny na terenie kolejowym oraz w bezpośrednim sąsiedztwie stacji PKP. Sprawcy zakłóceń zostali ukarani wysokimi grzywnami w postępowaniu mandatowym, na łączną kwotę 1.600 zł.

Pierwsza z interwencji został podjęta w niedzielne popołudnie, gdzie około godziny 15:20, dyżurny monitoringu zaobserwował młodych mężczyzn w wiacie przystankowej komunikacji miejskiej (przed budynkiem stacyjnym). Z zarejestrowanego materiału wynikało, iż mężczyźni spożywają alkohol w tym miejscu, palą wyroby tytoniowe, a ich zachowanie budziło obawy i niepokój wśród podróżnych. Na miejsce natychmiast został wysłany patrol interwencyjny, gdzie ustalono, iż zakłócającymi sa mężczyźni w wieku od 22 do 24 lat, mieszkańcy powiatu przysuskiego. Za zakłócanie ładu i porządku publicznego oraz spożywanie alkoholu i palenie wyrobów tytoniowych w miejscu zabronionym prawem, wystawiono mandaty karne na kwotę 1.000 zł.

Druga grupa „bawiącej się młodzieży”, została zaobserwowana tego samego dnia w godzinach wieczornych. Około godziny 20:10, na peronie stacji PKP, dyżurny ujawnił grupę młodzieży, gdzie dwóch młodych mężczyzn spożywało w miejscu zabronionym prawem alkohol-piwo. Młodzieńcy butelki po spożytym piwie odrzucili na pobliskie torowisko. I tym, razem kilka chwil, po ujawnieniu zdarzenia przez kamery miejskiego monitoringu, na miejscu obecni już byli pruszkowscy strażnicy z referatu patrolowo-interwencyjnego. W wyniku podjętych czynności, sprawcy (mieszkańcy pobliskiego Brwinowa w wieku od 18 do 26 lat) zostali ukarani mandatami karnymi na kwotę 600 zł.

Mamy nadzieję, że podejmowane przez naszą jednostkę interwencje przyczynią się do poprawy bezpieczeństwa w tym rejonie, a wysokości kar dla „bawiącej się” młodzieży, będą przestrogą na przyszłość.

Skip to content