Menu

POMAGAMY BEZDOMNYM I POTRZEBUJĄCYM POMOCY

24 lutego 2018 - ARCHIWUM

Prognozy pogody na najbliższe dni przewidują znaczny spadek temperatury. Na terenie całego kraju służby sprawdzają miejsca, gdzie ukrywają się przed zimnem osoby bezdomne – opuszczone domy i inne znane lub zgłaszane przez mieszkańców miejsca na terenie miast. Tylko od listopada 2016 roku odnotowano prawie pięćdziesiąt ofiarach śmiertelnych, gdzie przyczyną zgonu było nadmierne wyziębienie organizmu.

Pruszkowscy strażnicy miejscy, prowadzą systematyczną kontrolę takich miejsc. Wzmożonym działaniom poddawane są wszystkie, wcześniej znane nam miejsca (łącznie 29 budynków i innych miejsc), które to strażnicy odwiedzają kilkakrotnie w ciągu pełnionych służb w całej dobie.Duże zagrożenie dla siebie stanowią osoby, które wprowadzają się w stan upojenia alkoholowego. Zapewne reakcja mieszkańców, a następnie odwiezienie do domu lub przekazanie do izby wytrzeźwień przez patrol, zabezpieczyło te osoby przed utratą życia lub zdrowia. Takich przypadków, nasza jednostka odnotowała w ostatnim tygodniu około 20 (zgłoszenia własne oraz odebrane od mieszkańców).

Na wszystkie wezwania reagujemy w trybie pilnym. Każda minuta może być na wagę ludzkiego życia.

Nie pozostańmy obojętni widząc na swojej drodze lub posiadając informacje o osobach narażonych na wyziębienie organizmu, wymagających pomocy. Reagujmy również w sytuacjach kiedy napotkamy na swojej drodze osoby, które będą w stanie upojenia alkoholowego.

Zwracamy się do Państwa z prośbą o przekazywanie nam wszystkich informacji o osobach bezdomnych, miejscach ich gromadzenia się, a także o osobach samotnych, które wymagają pomocy z zewnątrz – pod bezpłatny numer telefonu alarmowego „986”. Czekamy również na kontakt w formie elektronicznej na adres naszej skrzynki email: kierownikzmiany@strazmiejska.pruszkow.pl

NASZE PATROLE ZAREAGUJĄ NA KAŻDE PAŃSTWA WEZWANIE

Dziękujemy, jednocześnie wszystkim lokalnym mediom za powielanie naszych komunikatów i apeli o działaniach naszej jednostki w związku z panującymi spadkami temperatur.

Skip to content