Menu

Pomagajmy bezdomnym i samotnym

25 listopada 2023 - AKTUALNOŚCI, ARCHIWUM

Okres jesienno-zimowy to najtrudniejszy czas dla osób bezdomnych, także dla osób samotnych. Za nami już pierwsze ochłodzenia, a prognozy zapowiadają przymrozki, połączone z opadami śniegu. Na terenie całego kraju służby przygotowują się do tego czasu i sprawdzają miejsca, gdzie ukrywają się przed zimnem osoby bezdomne – opuszczone domy i inne znane lub zgłaszane przez mieszkańców miejsca na terenie miast. Co roku statystyki krajowe informują o ponad 100 ofiar śmiertelnych, gdzie przyczyną zgonu było nadmierne wyziębienie organizmu.

Pruszkowscy strażnicy miejscy, prowadzą systematyczną kontrolę takich miejsc. Wzmożonym działaniom poddawane są wszystkie, wcześniej znane nam miejsca (łącznie kontrolą w 2023/2024 objętych zostanie ponad 20 pustostanów i innych znanych miejsc), które to strażnicy odwiedzają kilkakrotnie w ciągu pełnionych służb w całej dobie.

Duże zagrożenie dla siebie stanowią także osoby, które wprowadzają się w stan upojenia alkoholowego. Zapewne, reakcja mieszkańców lub odwiezienie do domu, przekazanie do izby wytrzeźwień przez patrol, zabezpieczy te osoby przed utratą życia lub zdrowia.

Każda minuta zwłoki w zgłoszeniu może być na wagę ludzkiego życia.

Nie pozostańmy obojętni widząc na swojej drodze lub posiadając informacje o osobach narażonych na wyziębienie organizmu, wymagających pomocy. Reagujmy również w sytuacjach kiedy napotkamy na swojej drodze osoby, które będą w stanie upojenia alkoholowego.

Zwracamy się do Państwa z prośbą o przekazywanie nam wszystkich informacji o osobach bezdomnych, miejscach ich gromadzenia się, a także o osobach samotnych, które wymagają pomocy z zewnątrz – pod bezpłatny numer telefonu alarmowego „986” lub „112”. Czekamy również na kontakt w formie elektronicznej na adres naszej skrzynki email: kierownikzmiany@strazmiejska.pruszkow.pl  – w przypadkach niewymagających natychmiastowej reakcji służb.

NASZE PATROLE ZAREAGUJĄ NA KAŻDE PAŃSTWA WEZWANIE

Skip to content