Menu

Pomagajmy bezdomnym i samotnym

18 listopada 2022 - AKTUALNOŚCI, ARCHIWUM

Okres jesienno-zimowy to najtrudniejszy czas dla osób bezdomnych, także dla osób samotnych. Za nami już pierwsze ochłodzenia, a prognozy zapowiadają pierwsze przymrozki. Na terenie całego kraju służby przygotowują się do tego czasu i sprawdzają miejsca, gdzie ukrywają się przed zimnem osoby bezdomne – opuszczone domy i inne znane lub zgłaszane przez mieszkańców miejsca na terenie miast. Co roku statystyki krajowe informują o ponad 100 ofiar śmiertelnych, gdzie przyczyną zgonu było nadmierne wyziębienie organizmu.

Pruszkowscy strażnicy miejscy, prowadzą systematyczną kontrolę takich miejsc. Wzmożonym działaniom poddawane są wszystkie, wcześniej znane nam miejsca, które to strażnicy odwiedzają kilkakrotnie w ciągu pełnionych służb w całej dobie.Duże zagrożenie dla siebie stanowią osoby, które wprowadzają się w stan upojenia alkoholowego. Zapewne, reakcja mieszkańców lub odwiezienie do domu, przekazanie do izby wytrzeźwień przez patrol, zabezpieczy te osoby przed utratą życia lub zdrowia.

Na wszystkie wezwania reagujemy w trybie pilnym. Każda minuta może być na wagę ludzkiego życia.

Nie pozostańmy obojętni widząc na swojej drodze lub posiadając informacje o osobach narażonych na wyziębienie organizmu, wymagających pomocy. Reagujmy również w sytuacjach kiedy napotkamy na swojej drodze osoby, które będą w stanie upojenia alkoholowego.

Zwracamy się do Państwa z prośbą o przekazywanie nam wszystkich informacji o osobach bezdomnych, miejscach ich gromadzenia się, a także o osobach samotnych, które wymagają pomocy z zewnątrz – pod bezpłatny numer telefonu alarmowego „986” lub „112”. Czekamy również na kontakt w formie elektronicznej na adres naszej skrzynki email: kierownikzmiany@strazmiejska.pruszkow.pl  – w przypadkach niewymagających natychmiastowej reakcji służb.

NASZE PATROLE ZAREAGUJĄ NA KAŻDE PAŃSTWA WEZWANIE

Skip to content