Menu

PODSUMOWANIE DZIAŁAŃ REFERATU PROFILAKTYKI W CZASIE FERII ZIMOWYCH

1 lutego 2018 - ARCHIWUM

Podczas ferii zimowych w okresie od 15.01 do 26.01 2018 r Referat Profilaktyki Straży Miejskiej w Pruszkowie czynnie brał udział w akcji pn. „Kręci mnie bezpieczeństwo…”. Funkcjonariusze przeprowadzili 21 kontroli placówek organizujących wypoczynek dzieci w czasie ferii. Patrole Straży Miejskiej w codziennych zadaniach kontrolowały na terenie miasta zamarznięte akweny wodne, parki, skwery, szkoły oraz inne miejsca przebywania dzieci i młodzieży. Dzieci biorące udział w zorganizowanej formie wypoczynku w wyznaczonych szkołach, świetlicach TPD i PKPS uczestniczyły w zajęciach profilaktycznych prowadzonych przez Straż Miejską.W spotkaniach poruszana była problematyka bezpieczeństwa w życiu codziennym i w sieci. Szczególnie zwracano uwagę na warunki pogodowe panujące w czasie zimy, odpowiedni ubiór do tych warunków, zasady bezpieczeństwa podczas zabaw na śniegu – (zabawa w śnieżki, na lodowisku, stoku narciarskim i saneczkowym). Poruszono także problematykę zagrożeń na jakie można napotkać w zimie, a zwłaszcza niebezpieczeństwa związane z wchodzeniem na zamarznięte zbiorniki wodne. Ponadto w zajęciach poruszono tematykę związaną z zasadami bezpiecznego korzystania z sieci telefonicznej i internetowej oraz zagrożenia z tym związane. Szczególną uwagę zwrócono na nadmierny czas spędzany przy telefonie lub komputerze (uzależnienie od urządzeń teleinformatycznych) oraz kontakty z osobami obcymi poznawanymi za pośrednictwem sieci (zasada ograniczonego zaufania, nie wszyscy w sieci są tymi za których się podają).

Zajęcia odbywały się w formie wykładu multimedialnego połączonego z warsztatami. Spotkania zostały przeprowadzone w wyznaczonych placówkach:

SP Nr 2 – 105 / 7 grup;

SP Nr 4 -114 / 6 grup;

SP Nr 8 -135 / 5 grup;

SP Nr 10 – 81 / 5 grup;

Świetlice TPD:

ul. 3 Maja – 18 / 1 grupa;

ul. Helenowska – 19 / 1 grupa;

ul. Partyzantów – 12 / 1 grupa;

PKPS ul. Ks. Józefa – 25 / 1 grupa;

W zajęciach ze Strażą Miejską uczestniczyło 27 grup 509 dzieci.

Skip to content