Menu

Podsumowanie działań BEZPIECZNE FERIE 2020

28 lutego 2020 - AKTUALNOŚCI

Podczas ferii zimowych w naszym mieście, funkcjonariusze Referatu Profilaktyki Straży Miejskiej w Pruszkowie brali czynny udział w akcji „ Bezpieczne ferie 2020”. Strażnicy w codziennych zadaniach kontrolowali pruszkowskie, parki, skwery, tereny szkolne oraz inne miejsca przebywania dzieci i młodzieży.

Dodatkowo dzieci biorące udział w zorganizowanej formie wypoczynku w wyznaczonych szkołach, a także świetlicach TPD  uczestniczyły w zajęciach profilaktycznych. Na spotkaniach poruszana była problematyka bezpieczeństwa w życiu codziennym i w sieci. Uczestnikom zajęć zwracano uwagę na warunki pogodowe w czasie zimy, odpowiedni ubiór dostosowany do tych warunków oraz zasady bezpieczeństwa podczas zimowych zabaw. Ze względu na tegoroczne warunki atmosferyczne poruszono także problematykę zagrożeń na jakie można napotkać podczas zabaw i spacerów w mieście.

Ponadto w zajęciach podjęto tematykę związaną z zasadami bezpiecznego korzystania z sieci internetowej oraz omówiono zagrożenia z tym związane. Szczególną uwagę zwrócono na nadmierny czas spędzany przy telefonie lub komputerze (uzależnienie od urządzeń teleinformatycznych) oraz na kontakty z osobami obcymi poznawanymi przez sieć (zasada „ograniczonego zaufania, nie wszyscy w sieci są tymi, za których się podają). Zajęcia odbywały się w formie wykładu multimedialnego połączonego z warsztatami.

Skip to content