Menu

OGŁOSZENIE O POSTĘPOWANIU W SPRAWIE O ZAMÓWIENIE PUBLICZNE – HOLOWANIE POJAZDÓW

11 stycznia 2024 - AKTUALNOŚCI, ARCHIWUM, ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

Straż Miejska w Pruszkowie

reprezentowana przez:

Komendanta Straży Miejskiej

ogłasza

rozpoczęcie w dniu 11 stycznia 2024r. postępowania o zamówienie publiczne

o wartości nieprzekraczającej równowartości 130.000 PLN

którego przedmiotem jest:

usunięcie pojazdu w trybie art. 50a ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych
i Administracji z dnia 22 czerwca 2011 r. w sprawie usuwania pojazdów pozostawionych bez tablic rejestracyjnych lub których stan wskazuje na to,
że nie są używane.

Termin składania ofert: do dnia 22.01.2024r. do godziny 12:00

 

 

Do pobrania (plik pdf):

OGŁOSZENIE

FORMULARZ OFERTOWY

 

 

Skip to content