Menu

OGŁOSZENIE O POSTĘPOWANIU W SPRAWIE O ZAMÓWIENIE PUBLICZNE – DODATKOWA OFERTA

20 września 2021 - AKTUALNOŚCI, ARCHIWUM, ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

Straż Miejska w Pruszkowie

reprezentowana przez:

Komendanta Straży Miejskiej

ogłasza

ogłoszenie o wystąpieniu o złożenie dodatkowej oferty w postępowaniu o zamówienie publiczne

ogłoszenie z dnia 03 września 2021 roku

o wartości nieprzekraczającej równowartości 130.000 zł.

którego przedmiotem jest:

zakup paliw do samochodów Straży Miejskiej w Pruszkowie

Termin składania dodatkowych ofert: do dnia 22.09.2021r. do godziny 12:00

 

 

Do pobrania (plik pdf):

OGŁOSZENIE DODATKOWE

FORMULARZ DODATKOWY

Skip to content