Menu

OFERTA NA ZAKUP PALIW DO SAMOCHODÓW S.M. – ROZSTRZYGNIĘCIE ZAMÓWIENIA

19 marca 2018 - ARCHIWUM

Straż Miejska w Pruszkowie

reprezentowana przez:

Komendanta Straży Miejskiej

ogłasza

zakończenie postępowania z dnia 05 marca 2017r. o zamówienie publiczne

o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro

którego przedmiotem był:

zakup paliw do samochodów Straży Miejskiej w Pruszkowie

W wyniku przeprowadzonego postępowania, wybrano ofertę Wykonawcy:

GALON POLSKA Spółka z o.o.

02 – 465 Warszawa, ul. Składowa 2

Stacja Paliw w Pruszkowie, Al Wojska Polskiego 127

Uzasadnienie wyboru:

Wybrano Wykonawcę, którego oferta w dniu składania ofert w zapytaniu cenowym, przedstawiała najniższą cenę za 1 litr paliwa, po uwzględnieniu oferowanego opustu.

Do pobrania (plik pdf):

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTYSkip to content