Menu

Odprawa roczna – podsumowanie działań jednostki za 2023 rok

5 marca 2024 - AKTUALNOŚCI, ARCHIWUM

Corocznie, pod koniec lutego, po wcześniejszym przedstawieniu sprawozdawczości z działań Prezydentowi Miasta oraz Przewodniczącemu Rady Miasta, nasza jednostka podsumowała działalność za poprzedni – 2023 rok. Podczas odprawy rocznej, strażnicy podsumowali swoją pracę, działania i osiągnięte wyniki, jakie były podejmowane w 2023 roku, na rzecz Mieszkańców Pruszkowa i samego miasta. Duża część odprawy, poświęcona była realizacji postawionych celów i zadań w minionym roku.

W odprawie uczestniczyła część ze strażników, jak i zaproszeni goście, w tym Prezydent Miasta Pruszkowa Pan Paweł Makuch wraz z zastępcą Panem Konradem Sipierą. Mieliśmy zaszczyt też gościć naczelników wydziałów merytorycznych urzędu, z którymi współpracuje nasza jednostka, podczas realizacji zadań na rzecz bezpieczeństwa i porządku oraz przedstawicieli instytucji.

Odprawę przeprowadził Komendant Straży Miejskiej w Pruszkowie Włodzimierz Majchrzak, który zaprezentował i omówił osiągnięte wyniki pracy strażników oraz efektywność podejmowanych działań poszczególnych komórek organizacyjnych jednostki.

Poniżej przedstawiamy Mieszkańcom Pruszkowa graficzny obraz, podsumowujący najważniejsze działania pruszkowskiej Straży Miejskiej, jednocześnie dziękując za współpracę oraz rosnące zaufanie do naszej służby w minionym 2023 roku o czym świadczy ilość napływających zgłoszeń do stanowiska dowodzenia i zainteresowanie prowadzonymi działaniami.

SPRAWOZDANIE ZA 2023 (plik pdf ok. 4 MB)

Skip to content