Menu

Odprawa roczna – podsumowanie działań jednostki za 2022 rok

7 marca 2023 - AKTUALNOŚCI, ARCHIWUM

We wtorek 28.02.br., po wcześniejszym przedstawieniu sprawozdawczości z działań za rok 2022 Prezydentowi Miasta oraz Przewodniczącemu Rady Miasta, nasza jednostka podsumowała 2022 rok. Podczas odprawy strażnicy podsumowali swoją pracę i działania, jakie były podejmowane w 2022 roku, na rzecz Mieszkańców Pruszkowa i samego miasta. Duża część odprawy, poświęcona była działaniom jednostki w ramach nadal trwającej pandemii COVID-19 oraz realizacji postawionych celów i zadań w minionym roku.

W odprawie uczestniczyła część ze strażników, jak i zaproszeni goście, w tym Prezydent Miasta Pruszkowa Pan Paweł Makuch wraz z zastępcą Panem Konradem Sipierą oraz Sekretarz Miasta Panią Karoliną Sorbian-Jamiołkowską. Wśród zaproszonych, mieliśmy także przyjemność gościć przedstawicieli służb Policji w osobie Komendanta Powiatowego Pana inspektora Michała Pisarskiego i Państwowej Straży Pożarnej oraz naczelników wydziałów merytorycznych urzędu, z którymi współpracuje nasza jednostka, podczas realizacji zadań na rzecz bezpieczeństwa i porządku.

Odprawę przeprowadził Komendant Straży Miejskiej w Pruszkowie Włodzimierz Majchrzak, który zaprezentował i omówił osiągnięte wyniki pracy strażników oraz efektywność podejmowanych działań poszczególnych komórek organizacyjnych jednostki.

Poniżej przedstawiamy wszystkim Mieszkańcom Pruszkowa graficzny obraz, podsumowujący najważniejsze działania pruszkowskiej Straży Miejskiej, jednocześnie dziękując za współpracę oraz rosnące zaufanie do naszej służby w minionym 2022 roku o czym świadczy ilość napływających zgłoszeń do stanowiska dowodzenia i zainteresowanie prowadzonymi działaniami.

SPRAWOZDANIE ZA 2022 (plik pdf ok. 5,5 MB)

Skip to content