Menu

Obowiązki właścicieli-opiekunów zwierząt

10 marca 2019 - AKTUALNOŚCI, DZIELNICOWI - EKO, ARCHIWUM

Posiadanie psa lub kota to nie tylko beztroska przyjemność. Będąc ich właścicielem lub opiekunem mamy wyraźnie określone normami prawnymi obowiązki. Przepisy obowiązujące właścicieli zwierząt powstały nie dlatego aby utrudniać im życie ale po to by uświadomić mieszkańcom, że posiadanie psa lub kota to nie tylko przyjemność ale także, a może przede wszystkim odpowiedzialność za jego utrzymanie.

Główne zaniedbania w wywiązywaniu się z nich, dotyczą braku sprzątania psich odchodów oraz puszczanie psów na tereny ogólnodostępne bez zabezpieczeń (smyczy i kagańca) w tym na terenach parków i skwerów miejskich oraz placów zabaw. Zanieczyszczone chodniki, piaskownice oraz brak możliwości swobodnego korzystania z miejsc publicznych, to główne problemy z jakimi zwracają się do nas mieszkańcy.

Nasze działania skupiają się głównie na działaniach prewencyjnych i edukacyjnych. Wspólnie z Wydziałem Ochrony Środowiska propagujemy wśród mieszkańców sprzątanie po swoich pupilach. W ciągłym obiegu, dostępne są specjalne zestawy do uprzątania odchodów, w które można zaopatrzyć się w Urzędzie Miejskim przy ul. Kraszewskiego 14/16 – pokoje Wydziału Ochrony Środowiska.

Podejmowane rzez strażników interwencje w stosunku do panów/pań opiekujących się zwierzęciem zazwyczaj kończą się pouczeniem i informacją o grożących konsekwencjach. Jednakże w dalszym ciągu duża ich część nie dba o nasze wspólne dobro, jakim jest czyste miasto – bez psich odchodów na każdym kroku.

Straż Miejska w Pruszkowie
PRZYPOMINA wszystkim WŁAŚCICIELOM I OPIEKUNOM ZWIERZĄT o bezwzględnym respektowaniu i egzekwowaniu prawa w tym zakresie za co grozi grzywna w postępowaniu mandatowym w wysokości do 500 zł.

Zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Pruszkowie nr XXVI.285.2016 z dnia 15 grudnia 2016r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Pruszkowa (link do Regulaminu), właściciel lub opiekun zwierząt domowych zobowiązany jest do sprzątania i usuwania odchodów pozostawionych przez te zwierzęta na klatkach schodowych, w windach i innych pomieszczeniach wspólnego użytku w obrębie budynku, a także w miejscach publicznych, na chodnikach, alejkach spacerowych trawnikach i innych miejscach przeznaczonych do wspólnego użytku.

Ponadto na tereny użytku publicznego psy mogą być wyprowadzane na smyczy lub w kagańcu, a psy ras agresywnych lub w typie tych ras muszą być wyprowadzane pod nadzorem osób pełnoletnich – na smyczy i w kagańcu.

Niedopełnienie obowiązków, wynikających z cytowanego regulaminu stanowi naruszenie przepisów Kodeksu Wykroczeń i podlega karze grzywny:

* art. 77 – „kto nie zachowuje zwykłych lub nakazanych środków ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia podlega karze grzywny…”
* art. 145 – „kto zanieczyszcza lub zaśmieca miejsca dostępne dla publiczności, a w szczególności drogę, ulicę, plac, ogród, trawnik lub zieleniec podlega karze grzywny…”

Straż Miejska w przypadku ujawnienia popełnienia wykroczeń będzie egzekwować przestrzeganie powyższych przepisów i stosować sankcje karne, przewidziane obowiązującym prawem.

Miasto Pruszków, realizuje także zadania w sprawie opieki nad zwierzętami bezdomnymi – Projekt Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Pruszkowa w 2018 r. – pobierz

Skip to content