Menu

NOWE ZASADY „ŚMIECIOWE” OD 01 LIPCA 2013 ROKU

17 czerwca 2013 - AKTUALNOŚCI, DZIELNICOWI - EKO, ARCHIWUM

Szanowni Mieszkańcy, w związku z nowymi przepisami dotyczącymi gospodarowania odpadami po 1 lipca b.r. informujemy, że działania przygotowawcze dotyczące przejęcia obowiązków od mieszkańców w zakresie odbioru odpadów komunalnych w mieście Pruszków zostały zakończone.

W drodze przetargu wybrany został wykonawca usługi tj. Miejski Zakład Oczyszczania Sp. z o.o. z siedzibą w Pruszkowie przy ul. Bryły 6, który przez 2,5 roku obsługiwał będzie mieszkańców naszego miasta.

Wszyscy mieszkańcy, którzy złożyli deklarację mogą liczyć na prawidłową obsługę w zakresie odbioru odpadów. Ci z Państwa, którzy jeszcze nie dokonali tego obowiązku powinni w jak najkrótszym czasie zgłosić się do Urzędu Miejskiego w Pruszkowie w celu złożenia dokumentu (tel.735-87-99).

Aktualnie trwają prace nad szczegółowym harmonogramem odbioru odpadów zmieszanych, który dostarczony będzie do 1 lipca przez Wykonawcę wszystkim właścicielom i zarządcom nieruchomości zamieszkałych.

Terminy odbioru odpadów segregowanych i ogrodowych w zabudowie jednorodzinnej nie ulegną zmianie.

Z uwagi na liczne pytania mieszkańców dotyczące sposobu segregacji odpadów poniżej zamieszczony został wyciąg z Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Pruszkowa Uchwała nr XXIX/271/2013 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 31.01.2013r.

SEGREGACJA ODPADÓW

1. Do pojemników i worków w kolorze niebieskim przeznaczonych do selektywnej zbiórki makulatury:

należy wrzucać: gazety, katalogi, książki, papier do pisania, kartony, torebki papierowe, pudełka i tekturę falistą,

nie należy wrzucać: opakowań z zawartością np. żywnością, wapnem, cementem, kalki technicznej, foliowanych i lakierowanych katalogów, zatłuszczonego papieru.

2. Do pojemników w kolorze białym lub zielonym oraz worków w kolorze białym przeznaczonych do selektywnej zbiórki szkła opakowaniowego:

należy wrzucać: białe i kolorowe butelki po napojach, sokach, winie i innych napojach alkoholowych, słoiki, szklane pojemniki i inne szklane naczynia,

nie należy wrzucać: zakrętek, kapsli, korków, kokard metalowych z butelek po szampanie lub winie musującym, fajansu, porcelany, ceramiki, luster, szkła okiennego, szkła zbrojonego, żarówek, luster, szklanych opakowań farmaceutycznych i chemicznych z pozostałościami zawartości, szyb samochodowych.

3. Do pojemników i worków w kolorze żółtym oraz do pojemników siatkowych przeznaczonych do selektywnej zbiórki tworzyw sztucznych:

należy wrzucać: duże folie opakowaniowe, duże torebki plastikowe, jednorazowe butelki po napojach ze sztucznego tworzywa, butelki i kanistry plastikowe po środkach do prania czy czyszczenia, pojemniki plastikowe po mydłach w płynie, szamponach, kubki po jogurcie, śmietanie, serkach po uprzednim ich umyciu, kartony z tworzyw sztucznych sprzężonych jak kartony po sokach, napojach i mleku po uprzednim wypłukaniu, aluminiowe i metalowe puszkipo napojach i artykułach spożywczych po uprzednim wypłukaniu oraz inne elementy metalowe,

nie należy wrzucać: butelek po oleju, tworzyw piankowych, tekstyliów, tworzyw sztucznych zastosowania medycznego, jednorazowych pieluch (typu PAMPERS), taśm klejących, tworzyw sztucznych pochodzenia medycznego, mokrych folii, opakowań po środkach chwastobójczych i owadobójczych i innych tworzyw sztucznych nie przeznaczonych na opakowania.

4. Do pojemników w kolorze niebieskim przeznaczonych do selektywnej zbiórki zmieszanych odpadów surowcowych:

należy wrzucać: gazety, katalogi, książki, papier do pisania, kartony, torebki papierowe, pudełka i tekturę falistą, duże folie opakowaniowe, duże torebki plastikowe, jednorazowe butelki po napojach ze sztucznego tworzywa, butelki i kanistry plastikowe po środkach do prania czy czyszczenia, pojemniki plastikowe po mydłach w płynie, szamponach, kubki po jogurcie, śmietanie, serkach po uprzednim ich umyciu, kartony z tworzyw sztucznych sprzężonych jak kartony po sokach, napojach i mleku po uprzednim wypłukaniu, aluminiowe i metalowe puszkipo napojach i artykułach spożywczych po uprzednim wypłukaniu oraz inne elementy metalowe,

nie należy wrzucać: butelek po oleju, tworzyw piankowych, tekstyliów, tworzyw sztucznych zastosowania medycznego, jednorazowych pieluch (typu PAMPERS), taśm klejących, tworzyw sztucznych pochodzenia medycznego, mokrych folii, opakowań po środkach chwastobójczych i owadobójczych oraz innych tworzyw sztucznych nie przeznaczonych na opakowania, opakowań z zawartością np. żywnością, wapnem, cementem, kalki technicznej, foliowanych i lakierowanych katalogów, zatłuszczonego papieru.

UWAGA!

1. Opróżnione i czyste opakowania z papieru i tworzyw sztucznych należy trwale zgnieść przed włożeniem do pojemnika i worka.

2. Nastąpiła zmiana w sposobie zbierania szkła ? nie dzielimy go już na kolory ? separacja taka dokonywana jest automatycznie w hucie szkła.

3. Ilość odpadów segregowanych wytwarzanych na terenie poszczególnych nieruchomości przez mieszkańców deklarujących niższą opłatę ( 12,50 zł za osobę za miesiąc) będzie monitorowana.

INFORMACJA DOTYCZĄCA OPŁAT ZA ODBIÓR ODPADÓW KOMUNALNYCH

 

NA TERENIE MIASTA PRUSZKOWA

 

Wysokość w/w opłaty została określona w złożonej przez mieszkańców lub zarządców deklaracji i jest uzależniona od sposobu gromadzenia odpadów na terenie nieruchomości.

opłaty uiszcza się w okresach kwartalnych bez wezwania ze strony urzędu w następujących terminach:

do 15 kwietnia za I kwartał

do 15 lipca za II kwartał

do 15 października za III kwartał

do 15 grudnia za IV kwartał

opłatę można wnosić w kasie urzędu lub przelewem na rachunek bankowy

BPH S.A. o/Pruszków 39 1060 0076 0000 3210 0018 0098

Wydział Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Pruszkowie

tel.: tel. 22 – 735-87-99

/źródło: U.M. Pruszków/

Skip to content