Menu

Luty z profilaktyką dla pruszkowskich dzieci i młodzieży

4 marca 2019 - PROFILAKTYKA, ARCHIWUM, AKTUALNOŚCI

Dzieci i młodzież z pruszkowskich szkół po zimowym odpoczynku wróciły do codziennych zajęć lekcyjnych i nauki. Strażnicy miejscy z Referatu Profilaktyki w lutym prowadzili zajęcia edukacyjne dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych.

Zajęcia przeprowadzone zostały w formie wykładów, prezentacji multimedialnych oraz warsztatów. Tematyka w zależności od zapotrzebowania szkół obejmowała zagadnienia związane z bezpiecznymi zachowaniami w różnych sytuacjach. Omówione zostały zasady bezpieczeństwa: w domu, w szkole, na placu zabaw, podwórku, ulicy.

Funkcjonariusze Straży Miejskiej przybliżyli najmłodszym profilaktykę dotyczącą agresji rówieśniczej – warsztaty mające na celu wyrobienie umiejętności rozwiązywania konfliktów bez użycia przemocy. Tematem również szczegółowo omawianym była profilaktyka bezpiecznego korzystania z internetu. W tym przypadku omawiano zagrożenia z tym związane (cyberprzemoc) oraz zasady bezpiecznego internauty. Starszym uczniom przedstawiono zakres odpowiedzialności prawnej osób nieletnich. Przede wszystkim omówiono czyny o charakterze demineralizacyjnym.

Pełnoletnim uczniom liceum przedstawiono prezentację multimedialną -„Pamiętaj, masz jedno życie” – prezentacja dla widzów dorosłych przygotowana przez Stołeczny Wydział Ruchu Drogowego. W tym przypadku przypomniano licealistom o skutkach niebezpiecznej jazdy.

Strażnicy odwiedzili także przedszkolaków. W ramach akcji „Strażnik Miejski przyjacielem dziecka” najmłodszym słuchaczom w formie zabawy przedstawiono formację Straży Miejskiej w Pruszkowie.

Placówki objęte programem profilaktycznym to: Przedszkole Miejskie Nr 13, SP Nr 1, 2, 10, oraz LO im. Kościuszki. W zajęciach ze Strażą Miejską uczestniczyło 1649 uczniów w 69 grupach. Wszystkim uczniom życzymy doskonałych wyników w nauce a rodzicom zadowolenia z pociech.

Skip to content