Menu

LOKAZLIZACJA KAMER MONITORINGU M. PRUSZKOWA

25 sierpnia 2018 - MONITORING

ROZMIESZCZENIE KAMER

Systemu Monitoringu Wizyjnego Miasta Pruszkowa

 

NOTA: Ten serwer nie jest w żaden sposób połączony z siecią Straży Miejskiej i zawiera tylko informacje jawne. Podany zasięg poszczególnych kamer, nie jest odzwierciedleniem całkowitych możliwości obserwacyjnych punktów kamerowych.

RODO: W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach monitoringu, obowiązującego na terenie działalności Administratora:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Komendant Straży Miejskiej w Pruszkowie, 05-800 Pruszków ul. J.I. Kraszewskiego 14/16; tel.: (22) 735 88 52; fax (22) 758 66 49; e-mail: komendant@strazmiejska.pruszkow.pl
 1. W sprawach dotyczących przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z ochroną danych osobowych możecie Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych e-mail: iod.mkikta@gmail.com lub pisemnie pod adresem Straż Miejska Pruszków, 05-800 Pruszków, ul. J.I Kraszewskiego 14/16;
 1. Zbieranie danych osobowych w systemie monitoringu odbywa się w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób przebywających na terenie placówek, pracowników oraz ochrony mienia;
 1. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych z monitoringu jest art. 6 ust. 1 pkt c) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych „RODO”);
 1. Dane osobowe pozyskane z monitoringu będą przetwarzane i przechowywane w okresie 14 dni;
 1. Osoba zarejestrowana przez system monitoringu ma prawo do dostępu do danych osobowych, prawo do usunięcia oraz prawo ich sprostowania. Ponadto przysługuje prawo ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 RODO;
 1. Dane nie są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit e) lub lit f) RODO, zatem prawo do wniesienia sprzeciwu na podstawie art. 21 RODO nie przysługuje. Podobnie, ze względu na fakt, iż jedyną podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 pkt c) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych „RODO”, nie przysługuje prawo do przenoszenia danych,na podstawie art. 20 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych „RODO”;
 1. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego (poza Unię Europejską) lub organizacji międzynarodowej;
 1. Nie istnieją odbiorcy, którym ujawnione mogą być dane osobowe, tzn. dane osobowe nie będą udostępniane żadnym podmiotom trzecim. Dane z monitoringu mogą być udostępnione jedynie w sytuacji, gdy zwróci się o to uprawniony na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa organ w ramach prowadzonego przez siebie postępowania (np. policja, prokuratura, sąd);
 1. W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych narusza obowiązujące przepisy prawa, przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
 1. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania, a o których mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO. Oznacza to, że żadne decyzje nie zapadają automatycznie oraz, że nie buduje się żadnych profili.

 

LOKALIZACJA KAMER

KAMERA NR 1 ( peron WKD )
Obejmuje swoim zasięgiem rejon:

– ulica Kraszewskiego;
– skrzyżowanie ulicy Kraszewskiego z ulicą Lipową;
– ulica Ewy;
– ulica Andrzeja;
– skrzyżowanie ulicy Ewy z ulicą Andrzeja;
– wiadukt WKD;
– teren stacji WKD Pruszków (perony wraz z torowiskiem i nasypami).

KAMERA NR 2 ( skrzyżowanie ul. Lipowej z al. Armii Krajowej )
Obejmuje swoim zasięgiem rejon:

– ulica Lipowa;
– skrzyżowanie Lipowej z ul. Kraszewskiego, Wołowskiego, Cegielnianą;
– aleja Armii Krajowej;
– skrzyżowanie al. Armii Krajowej z ul. Polną, Komorowską, Hubala;
– wiadukt WKD (wraz z nasypem);
– teren Szkoły Podstawowej Nr 6 (budynek z boiskiem szkolnym).

KAMERA NR 3 ( skrzyżowanie ul. Bolesława Prusa z ul. Kraszewskiego )
Obejmuje swoim zasięgiem rejon:

– ulica Kraszewskiego;
– skrzyżowanie ul. Kraszewskiego z ul. Berenta, Potulickiego;
– ulica Bolesława Prusa;
– skrzyżowanie ul. Bolesława Prusa z ul. Niecałą, Kościuszki, Sprawiedliwości, Niepodległości;
– Plac im. Jana Pawła II.

KAMERA NR 4 ( skrzyżowanie ul. Kościuszki i Bolesława Prusa )
Obejmuje swoim zasięgiem rejon:

– ulica Bolesława Prusa;
– skrzyżowanie ul. Bolesława Prusa z ul. Kraszewskiego, Niecałą, Kościuszki, Sygietyńskiej;
– Plac im. Jana Pawła II;
– Park Miejski im. hr. Potulickiego (wraz z terenem U.S.C i Muzeum Hutnictwa)
– ulica Kościuszki;
– skrzyżowanie ul. Kościuszki z al. Wojska Polskiego.

KAMERA NR 5,30 ( skrzyżowanie al. Wojska Polskiego z ul. Niepodległości )
Obejmuje swoim zasięgiem rejon:

– ulica Niepodległości;
– skrzyżowanie ul. Niepodległości z ul. Bolesława Prusa, Komorowską, al. Woj. Polskiego, Chopina, Tomcia Palucha, Drzymały.
– al. Wojska Polskiego (wraz z terenem pawilonów handlowych nr 16-20);
– skrzyżowanie al. Wojska Polskiego z ul. Niepodległości, Kubusia Puchatka, Niecałą, Sprawiedliwości;
– ulica Armii Krajowej;
– skrzyżowanie al. Armii Krajowej z ul. Niepodległości, Komorowską, Hubala.

KAMERA NR 6 ( skrzyżowanie ul. Kościuszki z ul. Sobieskiego )
Obejmuje swoim zasięgiem rejon:

– ulica Kościuszki (wraz z Parkiem Miejskim im. T. Kościuszki i MOK ?Pałacyk?);
– skrzyżowanie ul. Kościuszki z ul. Sienkiewicza, Owocowa, Chopina, Parkowa;
– ulica Chopina;
– ulica Sobieskiego;
– skrzyżowanie ul. Sobieskiego z ul. Kościuszki, Sygietyńskiej.

KAMERA NR 7 ( ul. Sienkiewicza vis a vis stacji PKP Pruszków )
Obejmuje swoim zasięgiem rejon:

– ulica Sienkiewicza (wraz z terenem stacji PKP, dworca PKS i pawilonów handlowych);
– skrzyżowanie ul. Sienkiewicza z ul. Kościuszki, Czarną Drogą PKP, Ołówkową, Stalową;

KAMERA NR 8 ( skrzyżowanie ul. Bolesława Prusa z ul. Gordziałkowskiego )
Obejmuje swoim zasięgiem rejon:

– ulica Bolesława Prusa;
– skrzyżowanie ulicy Bolesława Prusa z ulicą Gordzałkowskiego, Cmentarną, Kubusia Puchatka, Ceramiczną;
– al. Woj. Polskiego ( pawilony handlowe nr 36 – 44);
– skrzyżowanie al. Woj. Polskiego z ulicą Działkową, Plantową, Powstańców, Kubusia Puchatka, Niepodległości;
– ulica Cmentarna ( wraz z częścią cmentarza );
– ulica Gordziałkowskiego.

KAMERA NR 9 ( al. Wojska Polskiego vis a vis sklepu „LIDL” )
Obejmuje swoim zasięgiem rejon:

– al. Wojska Polskiego ( pawilony handlowe nr 56 – 60 );
– skrzyżowanie al. Wojska Polskiego z ulicą Plantową;
– teren sklepu „LIDL” wraz z parkingiem;
– tylna część pawilonów handlowych ulica Wokulskiego.

KAMERA NR 10 ( ul. Helenowska – ujęcie wody oligoceńskiej )
Obejmuje swoim zasięgiem rejon:

– ulica Helenowska;
– skrzyżowanie ulicy Helenowskiej z ulicą Jasną, Zgody;
– teren ujęcia wody oligoceńskiej ( wraz z terenem kościelnym);
– teren Szkoły Podstawowej Nr 2 (budynek z boiskiem szkolnym);
– teren tzw. boiska szóstek piłkarskich.

KAMERA NR 11 ( skrzyżowanie ul. Powstańców z ul. Stalową z ul. Plantową )
Obejmuje swoim zasięgiem rejon:

– ulica Powstańców;
– skrzyżowanie ulicy Powstańców z ulicą Stalową, Plantową, Brwinowską, Pułaskiego, ołówkową, Staszica;
– ulica Plantowa;
– skrzyżowanie ulicy Plantowej z ulicą Zgody, Jasną, al. Wojska Polskiego;
– ulica Stalowa;
– skrzyżowanie ulicy Stalowej z ulicą Mokrą;
– teren sklepu „ALBERT” wraz z parkingiem.

KAMERA NR 12 ( ul. Waryńskiego przy kładce PKP )
Obejmuje swoim zasięgiem rejon:

– ulica Waryńskiego;
– skrzyżowanie ulicy Waryńskiego z ulicą Promyka;
– teren przylegający do kładki nad torami PKP.

KAMERA NR 13 ( skrzyżowanie ul. 3-go Maja z P.O.W )
Obejmuje swoim zasięgiem rejon:

– ulica P.O.W.;
– Rondo Wolności;
– ulica 3-go maja;
– skrzyżowanie ulicy 3-go maja z ulicą Narodową, Warsztatową, Szkolną, Mickiewicza, Łączniczek A.K.;
– ulica Warsztatowa.

KAMERA NR 14 ( ul. Partyzantów – przejazd do SP ZOZ Tworki )
Obejmuje swoim zasięgiem rejon:

– ul. Partyzantów;
– torowisko WKD Tworki + perony + tereny przyległe;
– wjazd do Szpitala + tereny przyległe;
– ul. Kręta;
– skrzyżowanie ulicy Krętej z ulicą Asnyka, Węglowa;
– ul. Natolińska;
– skrzyżowanie ulicy Natolińskiej z ulicą Szpitalną.

KAMERA NR 15 ( peron stacji PKP Pruszków )
Obejmuje swoim zasięgiem rejon:

– peron + tereny przyległe;
– budynek stacji + tereny przyległe;
– torowiska PKP + tereny przyległe;
– miejsce postojowe składów SKM.

KAMERA NR 16 ( ul. Dolna – przejazd WKD Malichy )
Obejmuje swoim zasięgiem rejon:

– ul. Błękitna;
– skrzyżowanie ulicy Błękitnej z ulicą Zecerską, Lotników;
– ul. Dolna;
– skrzyżowanie ulicy Dolnej z ulicą Sadową, Błękitną;
– torowisko WKD Malichy + perony + tereny przyległe;
– przejazd WKD Zamiejska.

KAMERA NR 17 ( skrzyżowanie ulic Al. Wojska Polskiego i Działkowa )
Obejmuje swoim zasięgiem rejon:

– ul. Działkowa;
– skrzyżowanie ulicy Al. Wojska Polskiego z ulicą Działkową;
– Al. Wojska Polskiego;
– skrzyżowanie ulicy Działkowej z ulicą Grodziską;
– ul. Grodziska.

KAMERA NR 18 ( ujęcie wody ul. Lipowa )
Obejmuje swoim zasięgiem rejon:

– ulica Lipowa;
– Czarna Droga WKD;
– ulica Nadrzeczna;
– garaże ul. Kopernika;
– teren Parku Miejskiego;
– skrzyżowanie ulicy Lipowej z ulicą Kopernika;
– teren torowiska WKD Pruszków – Tworki.
– skrzyżowanie ulicy Lipowej z ulicą Kraszewskiego.

KAMERA NR 19 ( teren U.M. – parking )
Obejmuje swoim zasięgiem rejon:

– teren Urzędu Miejskiego – parking.

KAMERA NR 20-24 ( teren Parku Kościuszki )
Obejmuje swoim zasięgiem rejon:

– teren Parku Miejskiego Kościuszki;
– ulica Chopina od strony Parku;
– ulica Radnych;
– skrzyżowanie ulicy Drzymały z ulicą Radnych.

KAMERA NR 25-27 (skwer k. Wyszyńskiego, Park Żwirowisko )
Obejmuje swoim zasięgiem rejon:

– skwer kard. Wyszyńskiego;
– Park Żwirowisko;
– ulica Plantowa;
– skrzyżowanie ulicy Plantowej i ulicy Rzeckiego;
– ulica 2-go sierpnia;
– ulica 1-go sierpnia;
– skrzyżowanie ulic Zasławskiej z ulicami Plantowa, 2-go sierpnia i Pani Latter;
– ul. Zasławskiej.

KAMERA NR 28 ( ul. Kopernika – na wysokości nr 13-15 )
Obejmuje swoim zasięgiem rejon:

– ulica Kopernika;
– teren szkoły;
– Park Potulickich;
– Plac Jana Pawła II.

KAMERA NR 29,36 ( przejście pod torami PKP od ulicy Kurca do Czarnej Drogi PKP )
Obejmuje swoim zasięgiem rejon:

– przejście pod torami PKP od ulicy Kurca do Czarnej Drogi PKP;
– ulica Kurca.

KAMERA NR 31 ( przejście pod torami PKP od strony Czarnej Drogi PKP do ulicy Kurca )
Obejmuje swoim zasięgiem rejon:

– Czarna Droga PKP;
– przejście pod torami PKP od strony Czarnej Drogi PKP do ulicy Kurca.

KAMERA NR 32 ( Skwer im. Józefa Piłsudskiego )
Obejmuje swoim zasięgiem rejon:

– Skwer im. Józefa Piłsudskiego;
– plac zabaw na terenie skweru.

KAMERA NR 33,34 ( skrzyżowanie ulic Kościuszki i Wojska Polskiego )
Obejmuje swoim zasięgiem rejon:

– ulica Kościuszki;
– skrzyżowanie ulicy Kościuszki z ulicą Wojska Polskiego;
– ulica Wojska Polskiego.

KAMERA NR 35 ( ulica Ceramiczna przy Targowisku Nr 1 )
Obejmuje swoim zasięgiem rejon:

– ulica Ceramiczna;
– teren Targowiska Miejskiego nr 1;
– skrzyżowanie ulicy Komorowskiej z ulicą Ceramiczną;
– skrzyżowanie ulicy Ceramicznej z ulicą Targową;
– ulica Targowa.

KAMERA NR 37 ( plac zabaw ulica Bolesława Prusa 64 )
Obejmuje swoim zasięgiem rejon:

– osiedle bloków mieszkalnych:
– ulica Bolesława Prusa 64, 62;
– ulica Niepodległości 4;
– ulica Wojska Polskiego 29.

KAMERA NR 38 ( skrzyżowanie ulicy 3-go maja z ulicą Pańską )
Obejmuje swoim zasięgiem rejon:

– ulica 3-go maja;
– skrzyżowanie ulicy ulicy 3-go maja z ulicą Pańską;
– ulica Pańska;
– skrzyżowanie ulicy 3-maja z ulicą Szkolną;
– skrzyżowanie ulicy 3-maja z ulicą Łąkową;
– skrzyżowanie ulicy 3-maja z ulicą Słowackiego.

KAMERA NR 39-42 ( skrzyżowanie ulic Bohaterów W-wy i al. Jerozolimskie )
Obejmuje swoim zasięgiem rejon:

– ulica Bohaterów Warszawy;
– skrzyżowanie ulicy Bohaterów Warszawy z al. Jerozolimskimi;
– ulica al. Jerozolimskie;
– skrzyżowanie ul. Bohaterów Warszawy z ul. Poznańską.

Skip to content