Menu

Lato w mieście 2021

13 sierpnia 2021 - AKTUALNOŚCI, PROFILAKTYKA, ARCHIWUM

Pierwszy miesiąc wakacji upłynął dla funkcjonariuszy Referatu Profilaktyki Straży Miejskiej w Pruszkowie bardzo pracowicie. Pruszkowskie placówki oświatowo – wychowawcze, na okres letniej przerwy w nauce rozpoczęły działania pod ogólną nazwą „Lato w mieście 2021”, adresowane do dzieci, które na okres wakacyjny pozostają w mieście.

Również Straż Miejska w Pruszkowie włączyła się w przedsięwzięcia związane z akcją. Mając świadomość specyfiki zagrożeń w czasie okresu wakacyjnego, w trakcie zajęć podejmowanych z uczestnikami akcji „Lato w mieście” omówiono zagrożenia związane z okresem letnim. Przekazano m.in. informację o sposobach zachowania się w przypadku upałów, spotkania z agresywnym psem, zabłądzenia w obcym miejscu, znalezienia się na wolnej przestrzeni podczas wyładowań atmosferycznych. Omówiono zasady bezpiecznej kąpieli w różnego rodzaju zbiornikach wodnych, na plażach strzeżonych oraz na basenie, przekazując również informacje z ogólnopolskiego programu „ Płytka wyobraźnia to kalectwo”.

Z uwagi na konieczność edukacji proekologicznej, podjęto również tematy związane z szeroko rozumianą ekologią, a zwłaszcza zagadnienia dotyczące segregowania śmieci, postępowania ze zużytymi bateriami albo żarówkami, kwestie dotyczące oszczędzania energii elektrycznej i wiele innych. W trakcie zajęć starano się uwrażliwić uczestników na olbrzymią rolę przyrody w życiu każdego człowieka.

Kolejnym zagadnieniem poruszanym w trakcie spotkań z dziećmi, były kwestie związane z bezpieczeństwem w Ruchu Drogowym. Zajęcia odbywały się na specjalnie w tym celu rozstawionym Mobilnym Miasteczku Ruchu Drogowego, którym dysponuje Straż Miejska w Pruszkowie. Podczas zajęć,  dzieci miały możliwość zapoznać się z podstawowymi przepisami regulującymi  ruch na drodze. Miasteczko jest wyposażone we wszystkie niezbędne elementy symulujące prawdziwy ruch drogowy, tj. skrzyżowania, rondo, przejście dla pieszych, sygnalizację świetlną czy przejazdy kolejowe z zaporami. W związku z tym uczestnicy bawiąc się, napotykali najróżniejsze sytuacje, które mogą zaistnieć na prawdziwej drodze. Funkcjonariusze referatu profilaktyki Straży Miejskiej w Pruszkowie, nadzorując  zabawy na terenie Miasteczka, instruowali uczestników o obowiązujących przepisach, ucząc ich jednocześnie właściwego zachowania się na drodze.

W trakcie pierwszego miesiąca wakacji Mobilne Miasteczko Ruchu Drogowego było rozstawiane 9 razy, natomiast w 30 spotkaniach na  tematy opisane powyżej uczestniczyło ogółem 1133 dzieci. Ciąg dalszy zajęć profilaktycznych nadal trwa.

O ogólnych efektach działań podejmowanych przez Straż Miejską w Pruszkowie poinformujemy w kolejnym artykule.

Skip to content