Menu

Kontrole domowych instalacji grzewczych i czystości powietrza

3 lutego 2021 - AKTUALNOŚCI, DZIELNICOWI - EKO, ARCHIWUM

W ramach szeroko rozumianej ochrony środowiska strażnicy miejscy nieustannie prowadzą działania mające na celu poprawę jakości powietrza. Realizacja zadań w tym zakresie skierowana jest przede wszystkim na kontrole domowych instalacji grzewczych, gdyż właśnie tam dochodzi do podejrzenia spalania odpadów, jak również podmiotów gospodarczych pod kątem pozbywania się odpadów pochodzących z prowadzonej przez nie działalności. Dodatkowo wykonywane są kontrole i monitoring jakości powietrza.

Od dnia 1 października 2020 r. do dnia 3 lutego 2021 r. przeprowadzili 47 sprawdzeń instalacji grzewczych oraz wykonali 168 kontroli urządzeniem pomiarowym „przenośnym analizatorem pyłu zawieszonego” tzw. pyłomierzem, wykorzystywanym do badań stężeń zanieczyszczeń powierza pyłem zawieszonym  PM 10 i PM 2,5. Zastosowane zostały również środki oddziaływania wychowawczego w postaci 3 pouczeń oraz 5 mandatów karnych, w związku z naruszeniem art. 191 ustawy o odpadach.

Przypominamy, że zabronione jest:

Każdy strażnik miejski, przeprowadzający kontrolę, posiada przy sobie upoważnienie wystawione przez Prezydenta Pruszkowa, a z każdej kontroli sporządzany jest pisemny protokół dla stron.

Informujemy, że strażnik miejski, przeprowadzający kontrole, ma prawo do:

Strażnicy miejscy prowadząc kontrolę na podstawie art. 379 Prawo ochrony środowiska mają możliwość pobrania próbek popiołu z paleniska celem przekazania ich do badań, które wykażą czy np. doszło do nielegalnego spalania odpadów. w przypadkach wątpliwości takie próbki będą pobierane, co będzie dowodem w prowadzonym postępowaniu.
Od stycznia br.  Straż Miejska w Pruszkowie posiada na wyposażeniu miernik wilgotności

drewna, którym podczas kontroli dokonuje pomiarów wilgotności drewna. Dotychczas nie stwierdziliśmy palenia drewnem o wilgotności przekraczającej zalecane 20 proc.
Podczas kontroli strażnicy przeprowadzają rozmowy, informują o obowiązujących przepisach w zakresie ochrony przyrody, w szczególności dotyczących zakazu spalania odpadów w piecach, o zapisach uchwały antysmogowej i wynikających z niej zakazów. Strażnicy informują o konsekwencjach spalania śmieci, wyjaśniają również wątpliwości, czym można palić, a czym nie wolno.

Kontrole prowadzone są cały rok, ich wzmożoność nasila się w okresie grzewczym, gdzie wzrasta poziom smogu.

 

W przypadku podejrzenia, że ktoś nie stosuje się do powyższych przepisów i spala

w piecu substancje zabronione, prosimy zgłosić ten fakt pod nr alarmowy 986 lub 22-758-66-49

 

 

 

 

 

 

 

Skip to content