Menu

Kolejne „wraki” odholowane przez strażników na miejski parking

10 lutego 2019 - AKTUALNOŚCI, DZIELNICOWI - EKO, ARCHIWUM

Mieszkańcy narzekają na brak miejsc parkingowych. Część z nich zajmowana jest przez pojazdy, które popularnie nazywane są „wrakami” i zajmują miejsca postojowe pozostałym mieszkańcom naszego miasta. Dzięki staraniom naszej jednostki, na ulicy Przejazdowej powstał parking dozorowany, na który odholowywane są pojazdy nieużytkowane lub których stan wskazuje na porzucone i zagrażające bezpieczeństwu i środowisku. Procedury wszczęte przez strażników, jakie muszą być przeprowadzone przed odholowaniem samochodu od sierpnia zeszłego roku doprowadziły do usunięcia niemal 30 pojazdów nieużytkowanych. W toku prowadzonych czynności ponad 20 pojazdów zostało usuniętych przez właścicieli/posiadaczy, a w kolejnych przypadkach wydano dyspozycję odholowania na parking miejski.

Kontrola i działania strażników, jakie prowadzone są w reakcji na bieżące zgłoszenia mieszkańców oraz własne kontrole i obserwacje pruszkowskich parkingów i ulic, doprowadziły do wszczęcia kolejnych kilkudziesięciu postępowań w stosunku do właścicieli „wraków”, które niebawem odholowane będą na parking miejski. Mamy nadzieję, że nasze działania doprowadzą do większego zainteresowania właścicieli pojazdów swoim mieniem i zmniejszą liczbę takich pojazdów w Pruszkowie. 

Czynności dotyczące pojazdów nieużytkowanych, pozostawionych na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub w strefie ruchu, podejmowane są na podstawie art. 12 ust. 1 pkt. 6 Ustawy z dn. 29 sierpnia 1997r. o strażach gminnych oraz art. 50a ustawy z dn. 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym, § 3 ust. 1 Rozporządzenia MSWiA z dn. 22 czerwca 2011r. w sprawie usuwania pojazdów pozostawionych bez tablic rejestracyjnych lub których stan wskazuje na to, że nie są używane.

W przypadku gdy pojazd pozostawiono na drodze wewnętrznej, prowadzenie czynności w oparciu o ww. artykuł jest możliwe jedynie w sytuacji, gdy samochód stanowi zagrożenie dla bezpieczeństwa osób i w takim przypadku może zostać odholowany na parking miejski.

Zgłoszenia o nieużytkowanych pojazdach na drogach publicznych można kierować do naszej jednostki pod bezpłatny numer telefonu 986 lub drogą elektroniczną na adres kierownikzmiany@strazmiejska.pruszkow.pl

Parking na samochody – wraki w Pruszkowie

Wiedzieliście o tym, że w Pruszkowie powstał parking na wraki? 🚗🚗🚗Miasto Pruszków

Opublikowany przez Telewizja Kablowa Tel-Kab Poniedziałek, 4 lutego 2019
Skip to content