Menu

Kolejne „wraki” odholowane przez strażników na miejski parking

25 maja 2022 - AKTUALNOŚCI, DZIELNICOWI - EKO, ARCHIWUM

Dzięki pracy strażników Zespołu ds. Pojazdów, którzy podejmują swoje czynności w związku z autami zdewastowanymi, nieużytkowanymi, wrakami reklamującymi skupy pojazdów, pojazdów spalonych, jak również po kolizyjnych z ulic i parkingów naszego miasta odholowano kolejne pojazdy, zajmujące miejsca parkingowe. Miejsca parkingowe są deficytem, a każde wolne od takich pojazdów, cieszy kierowców.

Od początku roku wszczęto czynności wyjaśniające, w związku z ujawnieniem na terenie miasta 38 pojazdów pozostawionych bez tablic rejestracyjnych lub pojazdów, których stan wskazywał, że nie są użytkowane. Podejmując czynności wyjaśniające, staramy się dotrzeć do właściciela lub użytkownika pojazdu, gdyż obowiązek usunięcia i wyrejestrowania wraków pojazdów lub przywrócenia ich do stanu używalności spoczywa właśnie na ich właścicielu.

W efekcie prowadzonych czynności 13 nieużytkowanych pojazdów zostało usuniętych przez właścicieli/użytkowników. Tylko jeden z nich, został w tym roku odebrany z dozorowanego parkingu, natomiast 21 pojazdów zostało poddanych demontażowi, a następnie utylizacji.

W sprawie nieużytkowanych pojazdów prosimy o kontakt z dyżurnym Straży Miejskiej pod nr tel. 22-758-66-49 lub 986 lub kierownikzmiany@strazmiejska.pruszkow.pl

Skip to content